Water uit de kraan. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. De watervraag stijgt hard door onder andere bevolkingsgroei, klimaatverandering en toenemend persoonlijk watergebruik. En om aan deze stijgende watervraag te kunnen voldoen is het noodzakelijk om nieuwe, aanvullende bronnen te zoeken naast onze huidige grondwaterbronnen. 

Zeewater is mogelijk een goed alternatief. Een nieuwe bron moet namelijk generaties meegaan, op termijn kunnen uitbreiden en zoveel mogelijk buiten het bestaande zoetwatersysteem in Nederland vallen. Ook mag het niet ten koste gaan van andere drinkwaterbedrijven. 

De zoektocht naar een geschikte locatie

Brabant Water is op zoek naar een geschikte locatie waar we zeewater kunnen gebruiken als bron voor drinkwater. Daarom gaan we de komende jaren onderzoek doen in de regio rond Bergen op Zoom. Hiervoor is het nodig om een proefinstallatie te bouwen. De exacte locatie voor deze proefinstallatie is nog niet bekend. We hebben hier contact over met diverse overheden en organisaties.

Van zeewater naar drinkwater 

Tijdens de proefperiode willen we zeewater inzetten uit de Oosterschelde. We maken daar drinkwater van met behulp van een techniek genaamd omgekeerde osmose. Deze techniek wordt wereldwijd veel ingezet op plaatsen waar weinig zoetwater beschikbaar is. We doen een proef om ervaring op te doen en te leren wat de beste wijze is om dit op grotere schaal toe te passen. Deze proef en het onderzoek met zeewater duurt meerdere jaren. Het vraagt om een grondige voorbereiding, onder meer voor de benodigde vergunningen. We verwachten in 2025 met de proef te kunnen starten.

Verbinding 

Voordat de vergunningen worden verleend gaan we in gesprek met belangenorganisaties, omwonenden en kennisinstituten. We vinden het belangrijk om te delen waarom we deze proef doen en wat er gebeurt tijdens de proef. We staan open voor goede ideeën, maar ook voor kritische kanttekeningen. We blijven met belanghebbenden, waterpartners en overheden in gesprek. Want door goed samen te werken kunnen we het drinkwater ook in de toekomst blijven garanderen. 

Hebt u nog vragen?

Stel uw vraag via bovenstaande contactknop.