De gemeente Breda, waterschap Brabantse Delta, de provincie Noord Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water en Amphia gaan nauw samenwerken om een Pharmafilter-installatie te realiseren in de nieuwbouw van Amphia. Op 11 december 2018 werd bij Amphia de overeenkomst om deze samenwerking te bekrachtigen getekend door deze vijf partijen.

Unieke samenwerking

De samenwerking tussen bovengenoemde partijen is uniek, omdat het voor alle partijen een win-winsituatie is. Breda wil, ondersteund door de provincie, een groene gemeente zijn, Amphia wil graag een toekomstbestendig  duurzaam ziekenhuis bouwen en het waterschap wil minder medicijnresten en andere schadelijke stoffen lozen zodat de kwaliteit van het water in onze meren, beken en rivieren verbetert. Brabant Water stimuleert dit voorbeeldproject graag omdat dit een verbetering voor de gehele waterketen is.

Wat doet een Pharmafilter?

Een Pharmafilter-installatie zuivert het afvalwater van het ziekenhuis voor hergebruik. De zuiveringsinstallatie scheidt het vaste en vloeibare afval van elkaar, zuivert het water en ontdoet het van alle schadelijke stoffen voor mens, dier en milieu. Het vaste afval, dat biologisch afbreekbaar is, wordt vergist en dit levert biobrandstof op. Deze brandstof gaat in de vorm van warmte en elektriciteit weer terug het ziekenhuis in. De installatie heeft dus niet alleen belangrijke voordelen voor de patiënt en het verplegend personeel, maar het komt ook de hele leef- en wateromgeving van de regio Breda ten goede, doordat onder andere medicijnresten uit het afvalwater worden verwijderd. Want wat er niet in zit, hoeft er ook niet uitgehaald te worden.

Ondertekening Pharmafilter Amphiaziekenhuis

Ook interessant