​Op vrijdag 21 juni is het rapport van PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) gepubliceerd. Op basis van dit rapport is er berichtgeving dat 'de drinkwaterkwaliteit in Nederland gevaar loopt doordat boeren nog altijd volop landbouwgif gebruiken'. Het drinkwater in Brabant is veilig en betrouwbaar. Bescherming van drinkwaterbronnen tegen gewasbeschermingsmiddelen is echter van groot belang om dit -ook in de toekomst- te blijven garanderen.  

Bron voor drinkwater in Brabant is grondwater 

In het rapport is vooral veel aandacht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater als bron voor drinkwater. De bron voor drinkwater in Brabant is grondwater. Deze bronnen liggen soms wel 300 meter diep en worden beschermd door dikke klei- en leemlagen. Door zogenaamde early warning systemen monitoren wij onze bronnen continu en weten wij in een vroeg stadium of een verontreiniging onze bron bedreigt. Indien nodig nemen wij maatregelen.

Bescherming van onze bronnen voor drinkwater

Wat niet in onze bron komt, hoeft er ook niet uit.  Zo wordt in Brabant al jaren gewerkt aan het project Schoon Water voor Brabant. Waterpartners (Provincie, Brabant Water en de waterschappen) en landbouw werken samen aan het verminderen van de emissies van onder andere gewasbeschermingsmiddelen naar het water.

Ook interessant