​​​Brabant Water heeft zich aangesloten bij de nationale Bijenstrategie. Samen met tien andere "bijsluiters" werken nu bijna 100 partners aan het verbeteren van de leefomgeving van bijen en andere bestuivende insecten. De doelen van de nationale bijenstrategie passen goed bij onze natuurvisie. We zetten ons in voor meer biodiversiteit.

Wat gaan we concreet doen?

  • Brabant Water heeft veel natuur; 1.600 hectare! Daar winnen we het drinkwater. In die gebieden bevorderen we gericht de biodiversiteit. We letten daarbij ook op de bijen.

  • We hebben speciale beheertechnieken voor graslanden uitgeprobeerd, die vooral voor insecten belangrijk zijn (Sinusbeheer). Deze zetten we de komende jaren bij tien van onze gebieden in.

  • Ook buiten de gebieden die we zelf beheren gaan we aan de slag. We verbinden voorwaarden aan het pachten van gronden van Brabant Water. We willen onze pachters sturen en stimuleren om de gronden gezond, duurzaam, en in samenhang met onze bron te gebruiken. Dat is goed voor de waterkwaliteit en voor de biodiversiteit.

Ook interessant

Meer lezen over