Met het oog op circulair ondernemen heeft Brabant Water de ambitie een Zero waste bedrijf te worden. We willen de cirkel volledig sluiten. Dit houdt in dat we 100% van onze materialen en reststoffen opnieuw gebruiken, recyclen en upcyclen in het productieproces. Ook voor de andere bedrijfsonderdelen elimineren we alle vormen van afval. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten werken we zo veel mogelijk circulair en met duurzame materialen.

Aandachtsgebieden 2018

We blijven bewust waar nog mogelijkheden liggen om reststoffen terug te dringen. Daarnaast zoeken we actief de samenwerking op met partijen in de omgeving die onze reststoffen en afval als grondstof kunnen inzetten. Momenteel betreft dit jaarlijks zo'n twaalfduizend ton ijzer- en kalkhoudend slib, kalkpellets, kalkkorrels en gebruikt filterzand.

Een uitgebreide uiteenzetting van projecten en initiatieven om te bewegen naar een Zero waste bedrijf, vindt u in ons MVO-verslag van 2019. Onder het deel 'We beschermen bron en natuur'.

Insecten- en wormenhotel

Onze kantoorlocatie in Breda is een insecten- en wormenhotel rijker. Het voedsel wat anders weggegooid zou worden, worden nu aan de wormen gegeven. Zij zetten ons keukenafval om in compost. Dit hebben we samen met onze cateraar opgezet. Naast dit dagelijkse ritueel brengen wij zo de natuur letterlijk een stukje dichter bij onze medewerkers.

Ook interessant

Meer lezen over