Dat is de ambitie van Brainport Smart District. Een nieuwbouwwijk in Helmond op weg naar duurzaamheid én circulariteit. Brabant Water is één van de partners in dit project. Logisch, omdat 'Water' één van de thema’s is. Vragen die centraal staan, zijn onder andere: hoe bouw je een wijk binnen een bestaand watersysteem, hoe blijft dit goed functioneren en wat zijn de gevolgen voor de volksgezondheid. Hierin zijn nu de eerste stappen gezet.

Frank Verwijmeren, accountmanager overheid bij Brabant Water, legt de stand van zaken uit: “De kaders waarbinnen Brainport Smart District verder wordt ontwikkeld zijn vastgelegd en de randvoorwaarden die de waterketen en het watersysteem stellen aan de inrichting van gebouwen en omgeving zijn uitgewerkt in een kwaliteitshandboek. Op dit moment voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit naar het aanleggen van een systeem in de wijk om regenwater en grijs water (dit is water dat in huis gebruikt is voor bijvoorbeeld douchen) uit woningen te zuiveren en hergebruiken voor het toilet en de wasmachine. Voor Brabant Water betekent dit dat we de komende jaren gaan leren wat een circulaire woonwijk voor invloed heeft op de drinkwatervoorziening en op welke wijze thema's als waterkwaliteit en volksgezondheid hierin worden geborgd.

Doelen circulair watersysteem

 • 40% besparing op drinkwatergebruik t.o.v. een gemiddeld huishouden
 • 30% van het regenwater mag slechts worden afgevoerd via de openbare ruimte

  Inbreng bewoners

  Thijs Nooijen, projectleider van BSD en sinds 2016 bij de stichting betrokken, vertelt: “Toekomstige bewoners, woningbouwcoöperaties en projectontwikkelaars betrekken we nauw en raadplegen we regelmatig. Uit de laatste sessie bleek dat bewoners extra hulp kunnen gebruiken. Ze kennen de mogelijkheden om water te besparen, maar willen ook weten wat voor impact een slimme regenton bijvoorbeeld heeft op hun footprint, hoe dit bijdraagt aan klimaatverbetering én wat financiële gevolgen zijn. Tegelijkertijd grijpen alle thema’s in elkaar bij het maken van keuzes. Om bijvoorbeeld te voldoen aan het energiedoel kun je je dak volleggen met zonnepanelen, maar dan is er geen ruimte voor een vegetatiedak”.

  Start bouw

  In 2023 voor de zomer kunnen de eerste mensen starten met bouwen. De doelen van Brainport Smart District zijn bekend, nu start de fase hoe bewoners, woningbouwcoöperaties en projectontwikkelaars daar invulling aan gaan geven.

  Ook interessant

  Meer lezen over