Dat is de ambitie van Brainport Smart District. Een nieuwbouwwijk in Helmond op weg naar duurzaamheid én circulariteit. Brabant Water is één van de partners in dit project. Logisch, omdat Water één van de thema’s is. Vragen die centraal staan, zijn onder andere: hoe bouw je een wijk binnen een bestaand watersysteem, hoe blijft dit goed functioneren en wat zijn de gevolgen voor de volksgezondheid. Hierin zijn nu de eerste stappen gezet.

Frank Verwijmeren, accountmanager overheid bij afdeling PMO legt de stand van zaken uit: “De kaders waarbinnen Brainport Smart District verder wordt ontwikkeld zijn nu vastgelegd. De randvoorwaarden die de waterketen en het watersysteem stellen aan de inrichting van gebouwen en omgeving moeten nu worden uitgewerkt door bewoners, projectontwikkelaars en overheden. Voor Brabant Water betekent dit dat we de komende jaren gaan leren wat een circulaire woonwijk voor invloed heeft op de drinkwatervoorziening en op welke wijze thema's als waterkwaliteit en volksgezondheid hierin worden geborgd. We volgen dit nauwgezet om ook te kunnen beoordelen welke rol wij als Brabant Water of één van onze dochters hierin kan spelen."

Thijs Nooijen, projectleider van BSD en sinds 2016 bij de stichting betrokken, was ook nauw betrokken bij de totstandkoming van het prototype ‘circulair watersysteem’. Hij vertelt: “Tijdens de eerste co-creatie sessie kwamen we aan met vellen papier en potloden om het nieuwe leidingstelsel te tekenen. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat we niet alles zelf moeten bedenken, dan is er immers geen ruimte meer voor innovatie. Daarom laten we de invulling aan de bewoners en projectontwikkelaars zelf over. Waarbij ze moeten voldoen aan de doelen die BSD stelt.”

Doelen circulair watersysteem

 • 40% besparing op drinkwatergebruik tov gemiddeld huishouden
 • 30% van het regenwater mag slechts worden afgevoerd via de openbare ruimte

  Inbreng bewoners

  “Toekomstige bewoners betrekken we nauw en raadplegen we regelmatig. Uit de laatste bewonerssessie bleek dat ze extra hulp kunnen gebruiken. Ze kennen de mogelijkheden om water te besparen, maar willen ook weten wat voor impact een slimme regenton bijvoorbeeld heeft op hun footprint, hoe dit bijdraagt aan klimaatverbetering én wat financiële gevolgen zijn. Tegelijkertijd grijpen alle thema’s in elkaar bij het maken van keuzes. Om bijvoorbeeld te voldoen aan het energiedoel kun je je dak volleggen met zonnepanelen, maar dan is er geen ruimte voor een vegetatiedak”, legt Tijs uit.

  Start bouw

  In 2021 na de zomer kunnen de eerste mensen starten met bouwen. De doelen van Brainport Smart District zijn bekend, nu start de fase hoe mensen en projectontwikkelaars daar invulling aan gaan geven.

   

  Ook interessant

  Meer lezen over