Waterproductiebedrijf Eindhoven wordt komende jaren volledig vernieuwd. Brabant Water zorgt met deze vernieuwing voor een toekomstbestendige drinkwaterproductie. Met behoud van de kenmerkende waterbollen, nadruk op duurzame keuzes en met oog voor inpassing in de stedelijke en lokaal groene omgeving. Energie- en waterbesparing vormen belangrijke uitgangspunten.

Passend binnen de omgeving

Het waterproductiebedrijf bevindt zich midden in de stad. Daarom is extra aandacht besteed aan de uitstraling van het terrein en is er aansluiting gezocht met de aangrenzende omgeving. Tegenover de Fontys hogeschool komt bijvoorbeeld een vijver. Dit zorgt voor een visuele uitbreiding van het plein aan de andere kant van de Theo Koomenlaan. Naast veel groen en waterpartijen krijgen ook de gebouwen vegetatiedaken. Dit zorgt voor een prettige en groene aanblik voor omwonenden en passanten. Zo blijft de groene en natuurlijke uitstraling behouden.

Zekerheid voor alles

We verduurzamen en vernieuwen alle productieonderdelen. Het merendeel van de huidige installaties is al bijna 50 jaar oud en toe aan vervanging. Daarnaast wordt de winning uitgebreid.

Waterproductiebedrijf Eindhoven is de grootste grondwaterzuivering van Nederland. Maar liefst 152.500 mensen, uit Eindhoven, Veldhoven, Waalre, Valkenswaard, Bergeijk, Nuenen en Geldrop ontvangen hun water van deze locatie. Om aan de inwoners van Eindhoven en de omgeving ook de komende decennia voldoende drinkwater te kunnen leveren, moet dit waterproductiebedrijf toekomstbestendig worden gemaakt.

Tijdens de vernieuwing blijft de productie gewoon doordraaien. “Deze productielocatie is te groot om tijdelijk uit te schakelen. Dus bouwen we eerst alles nieuw voordat we slopen. En ook dat kan nog langer duren, want eerst willen we dan ook nog testen. Er kan immers van alles gebeuren. We moeten altijd terug kunnen vallen op onze oude schoenen”, vertelt Patrick van der Wens, teammanager Ingenieursbureau bij Brabant Water.

Groen vlaggenschip

Wat het meeste opvalt aan de vernieuwing van waterproductiebedrijf Eindhoven is het nieuwe zuiveringsgebouw. Dé blikvanger van het terrein. Feitelijk laat het ontwerp bovengronds zien wat zich ondergronds afspeelt. Zo komen de bodemlagen terug waarlangs het water omhoog komt.

Uiteraard dragen de grote wijzigingen in het productieproces eraan bij dat wij in Eindhoven veel duurzamer gaan werken. “Dit moet het groene vlaggenschip van ons bedrijf worden", zegt Patrick.

Bewust natuurlijk

Het doel te zorgen voor een duurzame en toekomstbestendige drinkwaterproductie wordt op een aantal manieren gerealiseerd. Zo wordt het drinkwaterproces energiezuinig, worden er energiebesparende technieken gebruikt en groene vegetatiedaken aangelegd.

Verder wordt het gebied heringericht voor de biodiversiteit. De bomen die voor de herinrichting zijn gekapt worden ter plaatse gecompenseerd en er komen waterpartijen. Deze waterpartijen zijn echter niet toegankelijk voor publiek. “Dat kan niet door de strenge veiligheidseisen die de drinkwaterproductie moeten beschermen tegen bijvoorbeeld terroristische aanslagen”, vertelt de Patrick. “Wel proberen we de hoge hekken een wat vriendelijkere uitstraling te geven. En we willen zorgen voor zichtlijnen, zodat er van buiten meer te zien is wat hier gebeurt.”

Duurzaam watergebruik

In de regio Eindhoven neemt de laatste jaren het waterverbruik toe. De economie groeit en het klimaat verandert. Om goed en betrouwbaar drinkwater duurzaam te kunnen blijven leveren, is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid slim met water om te gaan. Want minder is altijd beter voor natuur en milieu.

Daarom zoeken we in onze eigen bedrijfsvoering continu naar kansen om water te besparen. Zo passen we in het nieuwe zuiveringsgebouw een innovatieve waterbespaartechniek toe. Het doel is om het spoelwater dat nu nog op de riolering wordt geloosd in het proces te hergebruiken, waardoor het waterverlies van 400.000 liter water per jaar – bij een productie van 25 miljard liter – terug wordt gebracht naar nul.

Zero waste

Ook is circulariteit een belangrijk uitgangspunt bij onze nieuwbouw projecten. We hebben de ambitie een zero waste bedrijf te worden.  Dit houdt in dat we 100% van onze materialen en reststoffen opnieuw gebruiken, recyclen en upcyclen in het productieproces.

Daarom worden er in Eindhoven grote slibsilo’s gerealiseerd. Bedoeld om het ijzerslib, afkomstig uit het zuiveringsproces, te laten indikken. Dit schone restproduct kan vervolgens in de landbouw gebruikt worden. Ook wordt momenteel onderzocht of ijzerslib kan worden ingezet om voormalige landbouwgronden geschikt te maken voor natuurontwikkeling.

Ook interessant

Meer lezen over