Op donderdag 4 juli verscheen het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer. Daarin waarschuwt de Rekenkamer voor een drinkwatertekort in 2027 in provincie Noord-Brabant. Ook signaleert de Rekenkamer dat de uitvoering van de provincie achterblijft, waardoor onvoldoende resultaten worden behaald.

Drinkwatervoorziening staat onder druk

Brabant Water waardeert dat het thema drinkwater als urgent onderwerp in het rapport wordt besproken. We staan voor grote uitdagingen voor de drinkwatervoorziening. De drinkwatervoorziening is natuurlijk belangrijk voor het welzijn, de gezondheid en de welvaart van alle Brabanders.

De Brabantse drinkwatervoorziening staat onder grote druk. Het is niet vanzelfsprekend dat de komende jaren er in Brabant altijd en overal voldoende drinkwater is. Dat komt omdat de vraag naar drinkwater toeneemt, onder andere door de bevolkingsgroei en groei van het aantal bedrijven in Brabant. En dat terwijl de vergunningen om grondwater – waar Brabant Water drinkwater van maakt – op te pompen niet voldoende ruimte bieden om aan deze groeiende vraag te voldoen.

Wat doet Brabant Water?

Daarom is het zaak om de toenemende vraag naar drinkwater af te vlakken, zowel bij particulieren als bij bedrijven. We moeten in Brabant samen werken aan een verhoogd waterbewustzijn bij onze klanten thuis en aan slim watergebruik bij onze zakelijke klanten en de industrie. Wij werken daarvoor samen met Brabantse grondwaterpartners.

Wij weten dat waterbesparing alleen niet de oplossing is om het dreigende drinkwatertekort van de komende jaren te voorkomen. Dus zetten wij ons in om drinkwater te maken uit nieuwe, aanvullende bronnen, namelijk brak water en zeewater. Dat zijn helaas projecten die jaren duren en waarbij vele complexe vergunnings- en bezwaarprocessen een rol spelen. Voordat de aanvullende bronnen de ergste nood kunnen verzachten, zullen we de komende jaren tegen de grenzen van de drinkwatervoorziening aanlopen. Bij een hele hoge drinkwatervraag (bijvoorbeeld tijdens een warme zomer) of bij technische calamiteiten, zorgt dit voor problemen.

Rol van provincie Noord-Brabant

De provincie is verantwoordelijk om te zorgen dat er voldoende schoon grondwater beschikbaar is om drinkwater van te maken. En voldoende vergunningsruimte om dit water op te pompen. Dat is momenteel niet gegarandeerd. Zo ligt er een dossier bij de rechter waarbij de bestaande provinciale vergunning voor drinkwaterproductie in Tilburg in het geding is. Ook heeft de provincie een belangrijke rol om de nieuwe grondwaterwinning in Kruisland tijdig voor elkaar te krijgen.

We delen het beeld van de Rekenkamer dat de provincie nu aan zet is om de drinkwatervoorziening voor alle Brabanders veilig te stellen en dat daar urgent en daadkrachtig handelen voor nodig is.

Meer weten?