Door gefaseerd te maaien en daarbij per maaibeurt een deel van de vegetatie te laten staan, creëren we enorm veel variatie op een klein stukje grasland. Dit wordt ook wel sinusbeheer genoemd. Het is een methode die bijdraagt aan herstel en behoud van biodiversiteit. Door sinusbeheer toe te passen, hebben dieren het hele jaar door een leefgebied waarin zij zich prettig voelen. Brabant Water past op tien terreinen sinusbeheer toe. Omdat we benieuwd waren naar de effecten, heeft adviesbureau Econsultancy het beheer op twee locaties onderzocht, in ons waterwingebied in Waalwijk en op ons bedrijfsterrein in Budel.

Hoe zag het onderzoek eruit?

Drie jaar lang, van 2018 – 2020, monitorde Econsultancy op de twee terreinen insecten, muizen en bloembedekking. Door op specifieke delen van de terreinen sinusbeheer toe te passen en op andere delen regulier beheer, werden de verschillen goed zichtbaar. Zeker als het ging om insecten: hier waren de duidelijkste trends te zien. Verschillende soorten insecten zijn onderzocht, waaronder dagvlinders, libellen, juffers, sprinkhanen en krekels. We waren nieuwsgierig naar zowel de totale hoeveelheid insecten als de soortendiversiteit.

Meer insecten

De resultaten lieten een positief effect zien! Zowel in Waalwijk als in Budel zijn er meer insecten aangetroffen op de delen waar sinusbeheer is toegepast. De totale hoeveelheid insecten is toegenomen en in iets mindere mate ook het aantal verschillende soorten. De stijging is voor alle drie de jaren te zien. Doordat de sinusbeheergebieden en ‘reguliere’ gebieden dicht bij elkaar liggen, profiteren ook de reguliere gebieden profiteren van het sinusbeheer. Bekijk in de grafieken hieronder de precieze uitkomsten.

Bron: Econsultancy

Belang van biodiversiteit

Brabant Water vindt het belangrijk om biodiversiteit te bevorderen in haar gebieden. Verschillende soorten planten en dieren op aarde houden de natuur in balans. Dit draagt bij aan schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat.

Wist je dat insecten in de afgelopen 30 jaar met meer dan 75 procent zijn afgenomen? Aangezien insecten een sleutelrol vervullen in de natuur, is het van belang dat hier verandering in komt. Insecten bestuiven niet alleen bloemen, ook hebben ze een belangrijke rol in de kringloop van voedingsstoffen en zorgen ze voor een gezonde bodem. Bovendien zijn insecten onmisbaar in de voedselketen voor vele andere diersoorten.

Ook interessant

Meer lezen over