Op Waterproductiebedrijf Veghel deden wij een bijzondere ontdekking: een dassenfamilie heeft zich hier gevestigd. De dassenburcht bevond zich echter op een onhandige locatie en daarom hebben we een nieuwe, betere plek gecreëerd voor de dassen.

Waarom een nieuwe burcht?

Joost Tuithof, adviseur terreinen en ecologie bij Brabant Water, vertelt: “De oorspronkelijke dassenburcht zit boven leidingen en afsluiters, op een locatie waar hij in de toekomst voor problemen kan zorgen.”

In samenwerking met Van Berkel Landschap & Infra hebben we daarom een kunstmatige dassenburcht gerealiseerd op het terrein in Veghel. “Door de aanleg van een kunstburcht kunnen we de dassenfamilie een nieuwe plek bieden op ons terrein, waar ze de komende jaren zonder problemen kunnen leven. Dit alles doen we met een ontheffing op de wet natuurbescherming”, vertelt Joost.

De das is namelijk een beschermde diersoort, wat betekent dat de das en zijn leefgebied niet verstoord of beschadigd mogen worden. Alleen met een goed plan en zorgvuldig werk kun je met een zogenaamde ontheffing toestemming krijgen om, onder strikte voorwaarden, de das naar een nieuwe plek te verhuizen.

Natuurlijke leefomgeving nabootsen

De nieuwe burcht bestaat uit betonnen duikers en putten, die gebruikt worden als gangen en kamers. Extra gaten in de putten bieden de das ruimte om ook zelf gangen en kamers te graven. Op deze manier wordt een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving nagebootst. Het terrein is bovendien aangevuld met grond en vervolgens aangeplant en ingezaaid. Zo ontstaat een mooie, natuurlijke omgeving, waar de das zich helemaal thuis voelt.

Belang van bijzondere flora en fauna

De Brabantse natuur is de beste bescherming voor onze bronnen. Waar wij kunnen, dragen wij bij aan de instandhouding en verbetering van de natuur. Ook op onze bedrijfsterreinen. De das is een voorbeeld van een bijzondere diersoort in Brabant, die de afgelopen jaren van het randje van uitsterven is teruggekomen.

We zien dassen op steeds meer plekken verschijnen op onze terreinen. Merken we in onze gebieden dit soort bijzondere diersoorten op, dan vinden we het belangrijk om deze in stand te houden. In dit geval creëren we een beter leefgebied voor de dassenfamilie in Veghel. Op een plaats waar ze in de toekomst geen problemen opleveren en rustig kunnen blijven leven. Een win-winsituatie voor de das en voor Brabant Water.

Ook interessant

Meer lezen over