In veel van onze waterwingebieden zijn vrijwilligers actief. Ze inventariseren planten, vlinders, broed- of roofvogels en helpen daarmee Brabant Water en natuurorganisaties. Roofvogelwerkgroep de Peelhorst zet zich in voor de roofvogels en uilen in Zuid-Oost Brabant. Onze adviseurs terreinen en ecologie gingen onlangs met de vrijwilligers mee om te zien hoe zij te werk gaan. Een bijzondere ervaring, die zij uiteraard vastgelegd hebben.

Schat aan informatie

Roofvogelwerkgroep de Peelhorst heeft toestemming om roofvogels in natuurgebieden te inventariseren. Dit biedt een schat aan informatie voor Sovon Vogelonderzoek Nederland. Sovon is een non-profitorganisatie, die het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Daarbij kijken zij naar het voor- of achteruitgaan van het aantal vogels en het hoe en waarom daarvan. De resultaten vormen een basis voor het natuurbeheer en -beleid in Nederland. Door bovendien te weten waar de roofvogels zich in Brabant bevinden, kunnen de eigenaren van natuurgebieden - zoals Brabant Water - hier rekening mee houden en worden ze beter beschermd.

Wat doet de werkgroep precies?

Vrijwilliger Marcel Boerenkamp: “Al sinds 1997 ben ik als vrijwilliger actief bij de roofvogelwerkgroep. Het is een hobby voor mij en de andere vrijwilligers, waar we in sommige tijden van het jaar wel 5 tot 6 dagdelen per week mee bezig zijn.

In de winter gaan we alle gebieden af en kijken we of we nieuwe nesten zien. Vervolgens gaan we in maart opnieuw rond. Met een lange stok met camera zien we dan of en hoeveel eieren of jongen er in de nesten aanwezig zijn. Vanaf half mei komen we bij deze nesten terug voor het ringen, aan de hand waarvan de vogels worden geregistreerd. Tot slot volgt er nog iets belangrijks: de nacontrole. Als een roofvogel eind of midden juni uitvliegt, noteren we ook dit en is de informatie compleet."

Waarom is dit werk belangrijk voor Brabant Water?

Joost Tuithof, adviseur terreinen en ecologie bij Brabant Water: “Roofvogelnesten zijn het hele jaar beschermd door de Wet natuurbescherming. Als wij werken in het bos, dan is het belangrijk dat we rekening houden met deze nesten. Het helpt dan natuurlijk als we al precies weten waar de nesten zitten en welke soorten vogels er gebruik van maken. Door dit vooraf af te stemmen met de vrijwilligers, zijn we beiden geholpen. Daarnaast willen wij zo goed mogelijk voor onze terreinen zorgen. Ook daarvoor helpt het om te weten waar dieren - in dit geval roofvogels - zitten, zodat wij er waar mogelijk in het beheer dan extra rekening mee kunnen houden.” Een keuze die volledig in lijn is met onze belofte bewust. natuurlijk.

Een kort verslag 

Benieuwd hoe een ochtend van de vrijwilligers van Roofvogelwerkgroep de Peelhorst eruitziet? Onze adviseurs terreinen en ecologie Joost Tuithof en Valerie Janssen keken mee bij een nest met buizerds en haviken. Bekijk het hieronder.

Afbeelding verwijderd.
Vrijwilliger Marcel klimt door middel van stijgijzers onder zijn voeten en een touw de boom in. Eenmaal aangekomen bij het nest pakt hij de havikjongen voorzichtig op en laat hij ze langzaam in een fietstas naar beneden zakken.

Afbeelding verwijderd.
Beneden voert vrijwilliger John het onderzoek uit. De havikjongen worden gewogen en gemeten. Aan de hand van de vleugellengte kan de leeftijd van de jonge vogels bepaald worden. Het gewicht zegt vervolgens wat over de conditie van een jong.

Afbeelding verwijderd.
Vervolgens worden de jongen geringd en daardoor geregistreerd. Zo kan er gemonitord worden hoe het met de vogel gaat en mocht de vogel ooit ergens gevonden worden, kan zijn geschiedenis worden geraadpleegd.

Afbeelding verwijderd.
Tot slot worden de jongen door vrijwilliger Jos terug naar boven begeleid. Boven in de boom wacht Marcel om het jong op te vangen en veilig terug het nest in te leggen.

Foto's: Joost Tuithof 

Bedankt vrijwilligers van Roofvogelwerkgroep de Peelhorst voor jullie waardevolle bijdrage!

Ook interessant

Meer lezen over