Door langdurige en hevige regenval, is het grondwaterpeil gestegen. Door het hoge grondwaterpeil kan uw kelder, kruipruimte of meterput vochtig worden of zelfs vollopen met water. Of het water druppelt langs de muren naar binnen. Helaas kan Brabant Water u hier niet bij helpen. Na een droge periode zal het grondwater vanzelf weer dalen.

Hoe controleert u of het gaat om grondwater?

Soms kan deze stijging van het grondwaterpeil lijken op een lekkage aan uw waterleiding, maar dat is meestal niet het geval. Hieronder leggen wij uit hoe u dit zelf kunt controleren. 

  • Schep uw kelder of meterput leeg. Stijgt het water daarna dan toch nog naar hetzelfde peil? Dan gaat het om grondwater!
  • Vraag bij de buren na of zij ook last hebben van een volgelopen of vochtige kelder, kruipruimte of meterput. Is dit het geval? Dan gaat het om grondwater!
  • Draai alle kranen in uw woning open. Komt er een verandering in de stroming van het water bij de muurdoorvoer? Dan gaat het helaas om een lekkage. Komt er geen verandering? Dan gaat het om grondwater. 
  • Sluit eerst de hoofdkraan en houd een schroevendraaier tegen de aansluitleiding. Houd vervolgens uw oor tegen de andere kant van de schroevendraai aan. Hoort u een duidelijke suis? Dan gaat het helaas om een lekkage. Hoort u geen suizend geluid? Dan gaat het om grondwater.

Lekkende muurdoorvoer

Een gevolg van een hoge grondwaterstand kan een lekkende muurdoorvoer zijn. Een aanleg van een muurdoorvoer die ouder dan 5 jaar is wordt niet door ons gerepareerd. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk en kunt dit zelf (laten) repareren.

Is de muurdoorvoer nog geen 5 jaar oud? Dan geven wij garantie. Meld dan uw storing via ons storingsnummer 073 683 80 00 (keuze 1)

Twijfelt u toch of het om grondwater gaat?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 073 683 80 00.