Ons waterproductiebedrijf in Eindhoven bestaat 120 jaar en heeft in de jaren veel ontwikkelingen doorgemaakt. Procestechnicus Ed de Koning zorgt met zijn collega's al bijna 35 jaar dat het water gezuiverd en getransporteerd wordt. Ook is hij nauw betrokken bij de nieuwbouw van waterproductiebedrijf Eindhoven. Hij vertelt enthousiast over de geschiedenis van het waterproductiebedrijf van de toekomst! 

Van eigen put naar watertoren met waterleidingnet 

Vroeger had iedereen zijn eigen waterput. Totdat de klachten over de waterkwaliteit van het drinkwater schrikbarend toenamen. In 1900 besloot de gemeenteraad tot aanleg van een waterleidingnet. In 1904 werd de watertoren gebouwd. De watertoren van Eindhoven stond niet in de gemeente zelf, maar in Stratum. Stratum was toen nog een zelfstandige gemeente en ging in 1920 pas op in de gemeente Eindhoven.

De toren doorstond onbeschadigd de Tweede Wereldoorlog. Helaas zorgden hoge kosten voor renovatie om de watertoren in stand te houden in combinatie met gebrekkig onderhoud ervoor dat in 1970 de watertoren werd afgebroken. De toren werd vervangen door een nieuwe watertoren met meer capaciteit. Iedereen kent deze wel: de drie (water)bollen! Het is hét pronkstuk van Eindhoven en staat dan ook op de monumentenlijst. Bovendien is deze watertoren een van de weinige die nog in gebruik is in Nederland.

“De waterbollen hebben dezelfde functie als de watertoren. De bollen hebben een diameter van 10 meter. De hoogste bol is 45 meter hoog en de laagste bol is 30 meter hoog. Het voordeel van deze watertoren is: als de netspanning wegvalt, valt onze installatie uit. De watervoorraad in de bollen zorgt dan voor nalevering van water tot de pompen weer gestart zijn. De druk blijft op peil en dat geeft ons precies genoeg tijd om de waterlevering opnieuw op te starten. De klant heeft zo niet eens door dat er een storing was.”, vertelt Ed trots. 

Oude watertoren versus huidige waterbollen

Vroeger versus nu 

Grondwaterzuivering 

Het proces van de grondwaterzuivering is niet veel anders dan 120 jaar geleden. Simpel uitgelegd: het water wordt belucht en gezuiverd door zand en komt vervolgens uit de kraan. Vroeger had men een eigen waterput thuis en nu komt het drinkwater van ons pompstation. Eindhoven is met een relatief klein pompstation begonnen en werd langzamerhand steeds verder uitgebreid. Het grondwater werd vanaf 1905 opgepompt in de zogenaamde Oudheidkamer. In de jaren 70 is er tegelijkertijd met de bouw van de nieuwe watertoren een nieuw pompstation weggezet. 

Oudheidkamer versus nieuw pompstation

“Vroeger deden de machinisten alles met de hand en was er 24/7 bemanning aanwezig die werkte in drie ploegendiensten. Met de komst van het nieuwe gebouw in de jaren 70 werd alles geautomatiseerd en konden de ploegendienst afgeschaald worden.” 

Nieuw pompen- en zuiveringsgebouw 

Ook nu kiezen we weer voor een nieuw pompengebouw. “Renoveren was geen optie, want dan komt de leveringszekerheid in gevaar en de kans op uitval van de installatie is in dat geval best groot. Dan zou Eindhoven en omgeving een tijdje zonder water zitten. Daarom hebben we gekozen voor een volledig nieuw waterproductiebedrijf.” 

Wilt u meer weten over de nieuwbouw in Eindhoven?

Bekijk dan de projectenpagina

Waterproductiebedrijf van de toekomst

De grootste grondwaterzuivering van Nederland wordt de komende jaren compleet vernieuwd. In 2025 staat in Eindhoven een duurzaam en toekomstbestendig waterproductiebedrijf (oftewel: het waterproductiebedrijf van de toekomst), met behoud van de kenmerkende waterbollen. We voorzien onze locatie van de nieuwste en duurzame technieken en innovaties. De uitgangspunten zijn overal hetzelfde: een groen vlaggenschip, trots op techniek, zichtbaar water en inpassing in de omgeving.

Met de komst van het nieuwe waterproductiebedrijf breiden we de zuiveringscapaciteit uit van maximaal 3600 m³ per uur naar 4900 m³ per uur. Verder wordt er een nieuwe reinwaterkelder gebouwd (met een uitbreiding van 3000 m³ opslag). Ook worden er vijf putten bij geboord om aan de toekomstige watervraag te voldoen. En het oude pompstation wordt gesloopt.

“In 2020 zijn we met de nieuwbouw begonnen. We zijn gestart met het unieke pompengebouw, dat nu gereed is. De bouw van het zuiveringsgebouw gaat voortvarend. Vanaf de straat is daarbij de techniek zichtbaar, want door een grote glazen wand zie je de leidingen en de BOTS (beluchtings- en ontgassingstorens). Ondertussen hebben we het hoogste punt bereikt van ons zuiveringsgebouw. Er is ook al een gedeelte van de buitenwand geplaatst. Door de gevelelementen lijkt het alsof het gebouw uit de grond omhoogkomt. Halverwege 2025 gaan we starten met de inrichting van het terrein en de natuur. Er komen diverse wadi’s* en vijvers voor het pompengebouw en het kantoor. Eind 2025 is het waterproductiebedrijf van de toekomst klaar en nemen we het in bedrijf.” 

*Een wadi is een verlaging in het landschap waar overtollig water naartoe stroomt en in het grondwater zakt.  

Lees meer over viering van het hoogste punt

Werkzaamheden zuiveringsgebouw nieuwbouw buiten
Mannen aan het werk en buizen in nieuwbouw zuiveringsgebouw

Meer lezen over