Als drinkwaterbedrijf is onze missie kristalhelder: Brabant Water levert drinkwater uit de beste bronnen. Maar de vanzelfsprekendheid van voldoende drinkwater staat onder druk. 

De watervraag neemt de komende jaren fors toe, terwijl we ook te maken hebben met klimaatverandering, drogere zomers, bodemverontreiniging, versnelde waterafvoer en concurrerende activiteiten in de ondergrond. Dit vraagt nog nadrukkelijker onze aandacht voor de lange termijn. We nemen daarom - samen met onze waterpartners - bewust de verantwoordelijkheid voor een gezond watersysteem en gaan daarbij verder dan onze wettelijke taak om te zorgen voor voldoende en veilig drinkwater.

Op pad naar een robuust drinkwatersysteem

Om de levering van voldoende en betrouwbaar drinkwater voor de toekomst veilig te stellen, heeft Brabant Water haar koers bijgesteld. We zetten stappen op ons pad naar een robuust drinkwatersysteem en doen dit aan de hand van vier sporen:

bordje waterwingebied

Duurzame bronnen

De belangrijkste bron voor ons drinkwater is grondwater. Dat willen we ook in de toekomst graag zo houden. Daarom zetten we actief in op bronbescherming en zoeken we naar manieren om onze winningen beter in te passen in de omgeving. Bijvoorbeeld met samenwerkingsprojecten voor bewust bodemgebruik, natuurprojecten en het stimuleren van duurzaam terreinbeheer.

Lees meer over duurzaamheid

karaf en glas water met citroen in keuken

Aanvullende bronnen

Om aan de groeiende drinkwatervraag in ons voorzieningsgebied te voldoen, is de inzet van aanvullende bronnen naast grondwater noodzakelijk. Wij verkennen de mogelijkheden om drinkwater te maken van brak grondwater (dieper dan onze huidige bronnen) en zeewater.

Lees meer over onze pilot brak grondwater

visual hergebruik water door bedrijven

Duurzaam watergebruik

Voortdurend vragen wij aandacht voor duurzaam watergebruik. Bij particuliere klanten, in onze eigen bedrijfsvoering en samen met (water)partners. We delen daarnaast ook onze specialistische kennis met onze zakelijke (groot)verbruikers om te helpen met waterbesparende technieken en innovaties toe te passen.

Lees meer over waterbesparing

waterproductiebedrijf EIndhoven ontwerp

Optimale inzet van onze assets

Om binnen de grenzen van onze huidige vergunningen voldoende drinkwater te blijven leveren, moeten we de capaciteit van onze assets optimaal benutten. Daarom is het noodzakelijk meer te investeren in onze productielocaties en ons leidingnet.

Lees meer over onze projecten

Bewust. Natuurlijk.

Voldoende en betrouwbaar drinkwater leveren aan onze 2,6 miljoen klanten, waarmee we een bijdrage leveren aan volksgezondheid, welvaart en welzijn. Daar staan we voor en gaan we voor, op onze manier: bewust. natuurlijk.

Meer informatie (pdf)