De komende jaren gaat Brabant Water een groot aantal waterwinputten in verschillende waterwingebieden in onze provincie renoveren of vervangen. Dit is nodig om de bestaande waterwinningen toekomstbestendig te maken. Denk aan het vervangen van houten waterwinputten, het realiseren van extra putten of het dempen van niet gebruikte putten.

Waarom is dit nodig?

Onze waterwinmiddelen zijn aan vervanging toe of moeten worden gerenoveerd of uitgebreid zodat er voldoende wincapaciteit beschikbaar blijft om voldoende drinkwater van goede kwaliteit te kunnen blijven leveren. Het toekomstbestendig maken van onze waterwinning gebeurt volledig binnen de huidige vergunningen, er wordt dus niet méér water gewonnen.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van de werkzaamheden. Toch kan het zo zijn dat je (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of machines in uw buurt.

waterwinput Dorst

Wanneer vinden werkzaamheden plaats?

Het programma om de waterwinning toekomstbestendig te maken wordt in acht jaar uitgevoerd. In 2023 en 2024 vinden voorbereidingen plaats. Werkzaamheden starten in 2025 en worden afgerond in 2031. 

Op deze pagina kunt u de voortgang van onze werkzaamheden volgen.

Aandacht voor flora en fauna

We hechten veel waarde aan de natuur in onze waterwingebieden. Daarom treffen wij altijd maatregelen om de aanwezige flora en fauna zo min mogelijk te verstoren en natuur indien nodig te herstellen.