Dochterondernemingen


Brabant Water heeft vier dochterondernemingen die specialistische producten en diensten op maat leveren voor zakelijke klanten.

 

Organogram Hydrocare-BW.jpg  

HydroBusiness levert gezuiverd industriewater en zuivert afvalwater

  • Ontwerpt, bouwt, exploiteert en financiert zuiveringsinstallaties, die ook het terugwinnen van warmte en waardevolle grondstoffen uit het afvalwater mogelijk maken.
  • Ontzorgt door de dagelijkse bedrijfsvoering van de (afvalwater-)zuiveringsinstallaties over te nemen
  • Biedt tijdelijke oplossingen in de vorm van een mobiele RO-installatie.

 

Hydroscope helpt bedrijven en instellingen met legionellapreventie               

  • Ontwerpt, installeert en beheert veilige installaties voor drinkwater, bluswater en proceswater.
  • Marktleider adviesdiensten waterkwaliteit en -veiligheid

 

Hydreco is specialist in de toepassing van bodemenergie

  • Ontwerpt, ontwikkelt en exploiteert koude- en warmteopslagsystemen (KWO) voor de klimaatbeheersing in gebouwen
  • Levert duurzame koude en/of warmte uit de watervoerende lagen van de aardbodem

 

Hydreco Geomec levert duurzame warmte uit de diepe ondergrond door middel van geothermie

  • Ontwerpt, ontwikkelt en exploiteert geothermieprojecten voor het verwarmen van kassen, industrie en gebouwen.
  • Ontzorgt op mijnbouwkundig vlak
  • Biedt lokale, duurzame energiebronnen

Pagina overzicht

Brabant Water