Kengetallen


 

Kengetallen Brabant ​Water
2017 ​2016
​ Klanten
​ Aantal inwoners​2.499.432​2.484.374
​ Aantal aansluitingen​1.175.956​​1.147.063
  Drinkwater (x1000 m3)
​ Winning​184.299​180.892
​ Levering aan inwoners,  
 bedrijven en instellingen
​​172.452​169.322
​ Levering aan andere
  waterleidingbedrijven
​7.242​7.584
Industriewater (x1000 ​m3)
 ​Netto levering aan klanten11.00010.996
​ Distributienet
​ Hoofdleidingnet in km18.216​18.173
​ Aantal aansluitingen per km
 hoofdleiding
​64,663,1
Resultaten (x 1.000 euro)
 ​Omzet water​173.580170.501
​ Personeel
​ Aantal medewerkers (fte)​788​794

​  ​​U vindt meer cijfers en informatie over de activiteiten van Brabant Water in onze jaarverslagen. 

Pagina overzicht

Brabant Water