De renovatie bij waterproductiebedrijf Eindhoven is in volle gang. Het terrein is al aardig onder handen genomen om ruimte te maken voor de zogenoemde ‘Early Works’: de renovatie en aanpassing van het ondergrondse stelsel van kabels en leidingen op het Brabant Water terrein. Hiervoor was het nodig een deel van de bomen te kappen. De gekapte bomen compenseren wij door nieuwe bomen te planten.

Kapwerkzaamheden

De kapwerkzaamheden vinden vooral aan de westzijde en de noordzijde van het terrein plaats. Wij hebben hiervoor een omgevingsvergunning voor het kappen gekregen van de gemeente Eindhoven. Bovendien is er geen bezwaar gemaakt. We vinden het fijn dat betrokken partijen en omwonenden het maatschappelijk belang begrijpen van een goede drinkwatervoorziening. Om de gekapte bomen te compenseren planten wij nieuwe bomen. Dit zal niet direct gebeuren, maar in fases. Zo snel mogelijk nadat de diverse bouwdelen gereed zijn en het terrein weer ingericht kan worden.

De bomenkap heeft plaatsgevonden vóór het broedseizoen, zodat nesten niet verstoord werden. Dit is in samenspraak gegaan met ecologisch adviesbureau Eco-Assist, gespecialiseerd in natuurinclusief ontwerpen en bouwen.

Kleine parkeerterrein vervalt

Een andere activiteit waar u binnenkort wat van kunt merken, is dat het kleine parkeerterrein op de hoek van de Willem Elsschotlaan en de Theo Koomenlaan komt te vervallen. In verband met de ‘Early Works’ trekken wij dit deel weer bij het terrein van Brabant Water. Uiteindelijk wordt dit stuk grond onderdeel van de natuurontwikkeling aan de zuidkant van het terrein.

Nieuwe informatieavond omwonenden

Over een aantal maanden gaan wij het nieuwe bestemmingsplan met de omgeving bespreken. In principe verandert alleen het bouwvlak, de activiteiten zullen niet wezenlijk veranderen. Betrokkenen ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Ook interessant

Meer lezen over