Brabant Water concludeert na uitvoerig onderzoek dat nergens in Brabant GenX in haar drinkwater zit.

Extra metingen

Brabant Water heeft uit voorzorg op al haar drinkwaterproductiebedrijven extra metingen gedaan. Aanleiding hiervoor zijn de conclusies uit het rapport van RIVM van november 2017 waarin werd gesteld dat GenX gevonden is op enkele locaties in het Brabantse oppervlaktewater in de omgeving van de rioolwaterzuiveringen in Eindhoven en Aarle Rixtel.  

Brabants drinkwater uitsluitend uit beschermd grondwater

De kans dat GenX in het Brabants drinkwater terecht kan komen, is uitermate klein. Het drinkwater van Brabant Water wordt namelijk uitsluitend gemaakt van grondwater. Dit grondwater wordt beschermd door dikke leem- en kleilagen en wordt gewonnen op soms wel honderden meters diepte.

Uitkomst onderzoek sluit aanwezigheid GenX uit

Om toch ieder risico op GenX in het drinkwater uit te sluiten heeft Brabant Water extra monsters genomen op al haar 29 drinkwaterproductiebedrijven

Ook interessant