NRC publiceerde deze week een artikel over het dreigend watertekort in Nederland. De drinkwaterbedrijven kampen met tekorten. Vijf van de tien bedrijven houden te weinig reserves aan. De vraag naar drinkwater stijgt door een groeiende bevolking, economische groei en meer individueel gebruik. Ook lukt het onvoldoende om meer drinkwater te winnen.

Brabant Water en drinkwatertekort

Het dreigende drinkwatertekort raakt ook Brabant Water. Hoe? Brabant Water streeft naar een operationele reserve van 10 procent. Dit betekent dat we gemiddeld 10 procent van de vergunde capaciteit onbenut willen laten om onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen. Denk aan een hele hoge watervraag op een warme zomerdag, tijdens een droge zomer of als back-up als een bron (tijdelijk) niet beschikbaar is. Dit kan voorkomen als blijkt dat de bron te vervuild is, of bij technische problemen. Andere bronnen kunnen dan bijspringen.

Veiligheidsmarge

Als we naar Brabant in het geheel kijken, dan halen we de veiligheidsmarge van 10% procent net. Maar… als we Brabant opdelen in regio’s dan zie je dat situatie in Midden-Brabant nijpend is én dat de veiligheidsmarge in West-Brabant duidelijk niet meer aanwezig is. In het westen draaien veel van de bronnen tegen de maximale capaciteit. Onvoorziene problemen in de drinkwatervoorziening kunnen daar direct toe leiden dat de drinkwatervoorziening niet meer gewaarborgd is. Daarom is zeker in West-Brabant urgente behoefte aan extra capaciteit om drinkwater te kunnen produceren.

Meer weten?

  • Lees hier het artikel van de NRC (enkel voor abonnees).
  • Of lees hier de reactie van algemeen directeur - Rob van Dongen - in de BN de Stem (enkel voor abonnees).