In 2019 zijn we gestart met de realisatie van een nieuwe drinkwaterzuivering en vervanging van de waterwinputten in het waterwingebied. 

Wat gaat er gebeuren?

Door toepassing van nieuwe technieken en een compact ontwerp maken we de nieuwe zuivering aanzienlijk kleiner en energiezuiniger dan de bestaande zuivering. In de huidige fase zijn we druk bezig met het inregelen en optimaliseren van de processen in de nieuwe zuivering en krijgt het terrein rondom de nieuwe zuivering een natuurlijke inrichting.

De bestaande zuivering blijft voorlopig operationeel zodat we ook tijdens deze periode goed en betrouwbaar drinkwater kunnen blijven leveren. Wanneer de nieuwe zuivering helemaal is ingeregeld, wordt de bestaande zuivering uit bedrijf genomen en vervolgens gesloopt. Hierbij krijgt ook dit deel van het terrein weer een natuurlijke inrichting.

Zorg voor de natuur

We hechten veel waarde aan de natuur in onze waterwingebieden. Daarom treffen we maatregelen om de aanwezige flora en fauna zo min mogelijk te verstoren.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Tijdens de bouw aan de nieuwe zuivering zal zal het (bouw)verkeer in de omgeving tijdelijk toenemen.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Om de overlast voor de natuur en de recreanten zo klein mogelijk te houden, clusteren we de werkzaamheden zoveel mogelijk en wordt het project sinds de start in 2019 gefaseerd uitgevoerd.

Meer informatie

Hebt u vragen en/of opmerkingen over dit project? Stuur dan een e-mail naar: [email protected]

waterproductiebedrijf Schijf onderste laag

Ook interessant