In 2019 zijn we gestart met de realisatie van een nieuwe drinkwaterzuivering en vervanging van de waterwinputten in het waterwingebied. 

Wat gaat er gebeuren?

De nieuwe zuivering zal aanzienlijk kleiner en energiezuiniger zijn dan de bestaande zuivering. Dit door toepassing van nieuwe technieken en een compact ontwerp. De bestaande zuivering blijft voorlopig operationeel en hierdoor kunnen we ook tijdens deze bouwperiode goed en betrouwbaar drinkwater blijven leveren. Wanneer de nieuwe zuivering gereed is, wordt de bestaande zuivering uit bedrijf genomen en vervolgens gesloopt. Hierbij krijgt een deel van het terrein weer een natuurlijke inrichting.

Flora en Fauna
Brabant Water hecht veel waarde aan de natuur in de waterwingebieden. Om deze reden worden er maatregelen getroffen om de aanwezige flora & fauna zo min mogelijk te verstoren.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Tijdens de bouw aan de nieuwe zuivering zal zal het (bouw)verkeer in de omgeving tijdelijk toenemen.

Tijdens de vervanging van de waterwinputten zijn delen van dit natuurgebied minder toegankelijk voor recreanten.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden aan de nieuwe zuivering en de vervanging van de putten zijn gestart in 2019. Om de overlast voor de natuur en de recreanten zo klein mogelijk te houden, clusteren we de werkzaamheden zoveel mogelijk en wordt het gefaseerd uitgevoerd.

Meer informatie

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit project? Stuur dan een e-mail naar: [email protected]

waterproductiebedrijf Schijf onderste laag

Ook interessant