Energie en water zijn nauw met elkaar verbonden. Ook in ons drinkwaternet is energie aanwezig in de vorm van warmte of koude. Met deze schone energie kunnen huizen en andere gebouwen duurzaam worden verwarmd.

Aquathermie kan helpen de overgang naar aardgasvrije verwarming te maken en zo bij te dragen aan de energietransitie. Op twee locaties bekijken wij momenteel of deze warmte duurzaam kan worden ingezet als gebouwverwarming. In Tilburg bijvoorbeeld dragen wij bij aan de verwarming van de Fontys Hogeschool. De komende jaren zoeken wij verder naar locaties waar we water en energie kunnen koppelen.

Bekijk animatie aquathermie

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Stel uw vraag per e-mail. Hebt u overige vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice, telefoonnummer 073 683 80 00.