Brabant Water levert drinkwater aan een aantal Belgische klanten. Sinds 1 januari 2024 zijn wij ook verantwoordelijk voor het rioolbeheer en de afvalwaterzuivering. Dit betekent ook concreet iets voor de heffingen die wij in rekening brengen. 

Wilt u een nieuwe aansluiting aanvragen? Dat kan via mijnaansluiting.nl.

Account aanmaken op mijnaansluiting.nl

(Nieuwe) aansluitingen lopen via het automatische landelijk intakeportaal mijnaansluiting. U maakt als aanvrager een account aan bij mijnaansluiting.nl. Bij het ontbreken van een Nederlands postadres, kan dat helaas niet op de gebruikelijke manier. Helaas geldt dat ook voor het aanvragen van de aansluiting zelf. Voor het aanmaken van een account hebt u een Nederlands postadres nodig en voor bedrijven ook nog een Nederlands KvK-nummer. Hieronder leest u hoe u een account aanmaakt zonder Nederlands postadres en hoe u een aansluiting aanvraagt voor een adres in Baarle-Hertog.​​​

  • U kunt alleen een account aanmaken als particulier; u hebt namelijk geen Nederlands KvK-nummer. 
  • Heeft de betaler van de aansluiting een niet-Nederlands adres? Vult u op het einde van de aanvraag, bij ‘Wilt u een opmerking toevoegen aan uw aanvraag’ de NAW-gegevens en de factuurgegevens in. Deze opmerking vindt u ook terug bij 'Aanvraag doen'.
  • Voor het aanmaken van een account gebruikt u het postadres van Brabant Water, afdeling Aansluitingen: Antoon Coolenlaan 1A, 5644 RX  EINDHOVEN. De overige gegevens zijn uw eigen gegevens.

Direct een wateraansluiting aanvragen via mijnaansluiting.nl

Wateraansluiting aanvragen 

  • Kies voor één adres.
  • Kies uw projectnaam.
  • Kies bij ‘Voor welk adres wilt u een aanvraag indienen’ voor ‘Selecteer een locatie op de kaart’. U krijgt nu een Google-maps-omgeving te zien. Vul in het zoekveld het aan te sluiten adres in. Zoom in. Klik zo nauwkeurig mogelijk. 
  • Vul bij locatieomschrijving het aan te sluiten adres in. Klik op ‘Deze locatie gebruiken’. U ziet nu het door u ingegeven adres en ‘Dicht bij adres’.
  • Vul bij ‘Wilt u een opmerking toevoegen aan uw aanvraag’ de NAW-gegevens en de betaalgegevens van de betaler van de aansluiting in.

Heffingen

Vanaf 1 januari 2024 vindt u op uw drinkwaterrekening twee extra heffingen die u voorheen via de gemeente of de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) ontving:

  • De gemeentelijke bijdrage voor afvoer
  • De bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van afvalwater 

Wat verandert er?

  • Tot nu toe betaalde de eigenaar van een gebouw een rioolheffing aan de gemeente Baarle-Hertog. De eigenaar ontving van de gemeente hiervoor een aparte rekening, de zogenoemde rioolbelasting. Deze rekening verdwijnt en is per 1 januari 2024 vervangen door de 'gemeentelijke bijdrage voor afvoer'. Voortaan betaalt elke gebruiker deze heffing die wordt berekend op basis van het waterverbruik. 
  • Daarnaast kregen inwoners van Baarle-Hertog centrum jaarlijks een aparte heffing van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) voor zuivering van het afvalwater. Ook deze aparte rekening verdwijnt en is toegevoegd aan de drinkwaterfactuur van Brabant Water.

U krijgt geen aparte factuur meer van de gemeente Baarle-Hertog en van VMM. De prijzen en tarieven van de nieuwe onderdelen vindt u op de website van gemeente Baarle-Hertog en van VMM. De drinkwatertarieven van Brabant Water vindt u hier.

Verhoging van uw voorschot 

Alle kosten zijn samengevoegd op de drinkwaterfactuur. Daarom wordt uw voorschot aangepast. Uw voorschot is namelijk voortaan inclusief de bovengenoemde heffingen en daarom hoger dan u gewend bent. 

Sociaal tarief

Indien u recht hebt op het sociaal tarief, dient u ons te voorzien van het geldige attest. U betaalt slechts 20% van de heffing, als u op 1 januari van het heffingsjaar behoort tot één van de volgende categorieën:

  • Gepensioneerden die een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) krijgen (vroeger gewaarborgd inkomen voor bejaarden);
  • Personen die een leefloon of een levensminimum krijgen van het OCMW;
  • Personen met een handicap die een inkomens vervangende tegemoetkoming krijgen; 
  • en/of de integratietegemoetkoming;
  • en/of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgen van de Zorgkas (vroeger 'Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden' (THAB)).

Veelgestelde vragen

Ik ben een nieuwe bewoner van Baarle-Hertog. Hoe meld ik mij aan?

In verband met uw Belgische postcode, kunt u zich helaas (nog) niet aanmelden via onze website. Daarom vragen wij u uw aanmelding aan ons door te geven via de chat, telefoon of via ons contactformulier

Welke gegevens hebben wij nodig? Uw nieuwe adresgegevens, de datum van de sleuteloverdracht , de beginmeterstand op deze datum en uw e-mailadres. Hebt u onze bevestiging van uw aanmelding ontvangen? Dan kunt u zich registreren voor Mijn Brabant Water.