Brabant Water levert drinkwater aan een aantal Belgische klanten. Sinds 1 januari 2024 zijn wij ook verantwoordelijk voor het rioolbeheer en de afvalwaterzuivering. Dit betekent ook concreet iets voor de heffingen die wij in rekening brengen. 

Saneringsbijdragen

Vanaf 1 januari 2024 vindt u op uw drinkwaterrekening twee extra heffingen die u voorheen via de gemeente of de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) ontving:

  • De gemeentelijke bijdrage voor afvoer
  • De bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van afvalwater 

Wat verandert er?

  • Tot nu toe betaalde de eigenaar van een gebouw een rioolheffing aan de gemeente Baarle-Hertog. De eigenaar ontving van de gemeente hiervoor een aparte rekening, de zogenoemde rioolbelasting. Deze rekening verdwijnt en is per 1 januari 2024 vervangen door de 'gemeentelijke bijdrage voor afvoer'. Voortaan betaalt elke gebruiker deze heffing die wordt berekend op basis van het waterverbruik. 
  • Daarnaast kregen inwoners van Baarle-Hertog centrum jaarlijks een aparte heffing van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) voor zuivering van het afvalwater. Ook deze aparte rekening verdwijnt en is toegevoegd aan de drinkwaterfactuur van Brabant Water.

U krijgt geen aparte factuur meer van de gemeente Baarle-Hertog en van VMM. De prijzen en tarieven van de nieuwe onderdelen vindt u op de website van gemeente Baarle-Hertog en van VMM. De drinkwatertarieven van Brabant Water vindt u hier.

Verhoging van uw voorschot 

Alle kosten zijn samengevoegd op de drinkwaterfactuur. Daarom wordt uw voorschot aangepast. Uw voorschot is namelijk voortaan inclusief de bovengenoemde heffingen en daarom hoger dan u gewend bent. 

Sociaal tarief

Indien u recht hebt op het sociaal tarief, dient u ons te voorzien van het geldige attest. U betaalt slechts 20% van de heffing, als u op 1 januari van het heffingsjaar behoort tot één van de volgende categorieën:

  • Gepensioneerden die een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) krijgen (vroeger gewaarborgd inkomen voor bejaarden);
  • Personen die een leefloon of een levensminimum krijgen van het OCMW;
  • Personen met een handicap die een inkomens vervangende tegemoetkoming krijgen; 
  • en/of de integratietegemoetkoming;
  • en/of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgen van de Zorgkas (vroeger 'Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden' (THAB)).

Veelgestelde vragen

Ik ben een nieuwe bewoner van Baarle-Hertog. Hoe meld ik mij aan?

In verband met uw Belgische postcode, kunt u zich helaas (nog) niet aanmelden via onze website. Daarom vragen wij u uw aanmelding aan ons door te geven via de chat, telefoon of via ons contactformulier

Welke gegevens hebben wij nodig? Uw nieuwe adresgegevens, de datum van de sleuteloverdracht , de beginmeterstand op deze datum en uw e-mailadres. Hebt u onze bevestiging van uw aanmelding ontvangen? Dan kunt u zich registreren voor Mijn Brabant Water. 

Ik wil voor een adres in Baarle-Hertog een aanvraag voor een aansluiting indienen via Mijnaansluiting.nl. Ik ontvang echter een foutmelding. Wat kan ik doen?

Helaas kan Mijnaansluitingen.nl geen postcodes buiten Nederland verwerken. Dat kunnen wij op dit moment niet oplossen. Hoe vraagt u dan een nieuwe aansluiting aan, of hoe laat u dan een aansluiting wijzigen of verwijderen? Ga naar Mijnaansluiting, maak een account aan of log in met uw e-mailadres en wachtwoord. Vervolgens selecteert u op de kaart, zo precies mogelijk, uw adres in Baarle-Hertog. Vermeld daarna bij de opmerkingen: uw straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats.