Via onderstaand formulier vraagt u werkzaamheden aan ons leidingnet aan of meldt uw eigen werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op ons leidingnet. Wij toetsen uw aanvraag of melding en nemen binnen vijf werkdagen contact met u op.  

Onze vaste tarieven voor werkzaamheden vindt u in onze tarievenregeling (hoofdstuk 6). Voor de variabele tarieven maken wij eerst een berekening. U ontvangt hierover informatie wanneer wij uw aanvraag in behandeling nemen. 

Bekijk onze tarieven 

Locatie werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden

Selecteer de gewenste werkzaamheden.


Voor deze aanvraag hebben wij de volgende documenten nodig: 

  • Een tekening met proefsleuven waaruit blijkt dat er voldoende ruimte is om onze werkzaamheden uit te voeren én bijbehorende risico-inventarisatie conform CROW500.
  • Een definitief ontwerp in PDF formaat met daarin de bestaande en toekomstige situatie, maaiveldhoogtes, nutstracé, perceelsgrenzen en toekomstige bebouwing.
  • De bodemkwaliteitsgegevens in de vorm van een rapportage conform CROW400 waarvoor geldt dat het bodemonderzoek tot tenminste 1,5m -mv uitgevoerd is en in de rapportage de veiligheidsklasse opgenomen is
Maximaal 5 bestanden.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, pdf, doc, docx, .

Let op: eerst mogelijke datum is over vier weken na financieel akkoord.

Gegevens aanvrager

Contactpersoon ter plaatse

Is de contactpersoon op locatie een ander persoon dan de aanvrager? *