Via onderstaand formulier kunt u uw schade bij ons melden. Vult u het formulier zo volledig mogelijk in? Na verzending ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail.

Schade

Ik heb schade naar aanleiding van *
Hebt u de schade al eerder bij ons gemeld? *
Bent u tegen waterschade verzekerd? *

Beschadigde/verloren voorwerpen

Wilt u ons een lijst sturen (uploaden) van de beschadigde/verloren voorwerpen? Vermeld hierbij een omschrijving van het voorwerp, de aankoopdatum en de nieuwprijs. Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk rekeningen, (herstel)offertes, foto’s of ander bewijs van de schade meestuurt met dit formulier.

Wij vragen u om beschadigde goederen te bewaren zolang uw schademelding in behandeling is. Bij grote materiële schade voeren wij mogelijk een schade-expertise uit.

Persoonsgegevens

Adresgegevens

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid en beste weten te hebben ingevuld en geen bijzonderheden inzake de schade te hebben verzwegen. *