​​U hoeft het totaalbedrag van uw jaarlijkse waterrekening niet in één keer te betalen. In plaats daarvan betaalt u gedurende het jaar voorschotten.

Wilt u uw voorschot aanpassen?

Via Mijn Brabant Water kun u heel eenvoudig uw voorschot verhogenWilt u uw voorschot verlagen? Neemt u dan contact met ons op. 

Bij herziening van de tarieven past Brabant Water uw voorschot automatisch aan.

Zo berekenen wij uw voorschot

U geeft elk jaar uw meterstand aan ons door. Zo krijgen wij een beeld van uw drinkwaterverbruik. Op basis van uw verbruik in voorafgaande periodes schatten wij uw verbruik voor het komende jaar. Hebt u nog geen verbruiksverleden? Dan maken wij een schatting van het verwachte totaalbedrag van uw jaarafrekening.

De voorschotten zijn het geschatte totaalbedrag gedeeld door het aantal termijnen waarin u betaalt. 

Zo kunt u uw voorschot betalen

U kunt kiezen op welke manier u uw voorschotten wilt betalen:

  • Per maand of per kwartaal via automatische incasso.
  • Per kwartaal via iDEAL.
  • Per kwartaal via acceptgirokaart. 

Via Mijn Brabant Water geeft u uw voorkeur aan. U kunt ook contact met ons opnemen. Wij passen het graag voor u aan. 

Geeft u geen voorkeur aan ons door? Dan ontvangt u elk kwartaal een iDEAL-betaalverzoek per e-mail. Is uw e-mailadres niet bekend bij ons? Dan ontvangt u elk kwartaal een acceptgirokaart per post.

Verrekening voorschotten op jaarafrekening

Aan het eind van elk verbruiksjaar ontvangt u een jaarafrekening. Hierop verrekenen wij het bedrag dat u aan voorschotten hebt betaald, met de totale kosten. Als wij te veel of te weinig hebben berekend, verrekenen wij dit op de jaarafrekening.