​​U hoeft het totaalbedrag van uw jaarlijkse waterrekening niet in één keer te betalen. In plaats daarvan betaalt u gedurende het jaar voorschotten.

Wilt u uw voorschotbedrag wijzigen? 

Via Mijn Brabant Water kun u heel eenvoudig uw voorschot verhogenWilt u uw voorschot verlagen? Neemt u dan contact met ons op. Wij maken dan op basis van de huidige meterstand een herberekening van uw voorschot. 

Bij herziening van de tarieven past Brabant Water uw voorschot automatisch aan.

Zo berekenen wij uw voorschot

U geeft elk jaar uw meterstand aan ons door. Zo krijgen wij een beeld van uw drinkwaterverbruik. Op basis van uw verbruik in voorafgaande periodes schatten wij uw verbruik voor het komende jaar. Hebt u nog geen verbruiksverleden? Dan maken wij een schatting van het verwachte totaalbedrag van uw jaarafrekening.

De voorschotten zijn het geschatte totaalbedrag gedeeld door het aantal termijnen dat u betaalt. 

Zo kunt u uw voorschot betalen

U kunt kiezen op welke manier u uw voorschotten wilt betalen:

  • Per maand of per kwartaal via een automatische incasso.
  • Per kwartaal via iDEAL. U ontvangt dan een e-mail van ons.
  • Per kwartaal via een acceptgirokaart per post. 

Via Mijn Brabant Water geeft u uw voorkeur aan. U kunt ook contact met ons opnemen. Wij passen het graag voor u aan. 

Geeft u geen voorkeur aan ons door? Dan ontvangt u elk kwartaal een iDEAL-betaalverzoek per e-mail. Is uw e-mailadres niet bekend bij ons? Dan ontvangt u elk kwartaal een acceptgirokaart per post.

Verrekening van uw voorschotten

Aan het eind van elk verbruiksjaar ontvangt u een jaarafrekening. Hierop verrekenen wij het bedrag dat u aan voorschotten hebt betaald, met de totale kosten. Als wij te veel of te weinig hebben berekend, verrekenen wij dit op de jaarafrekening.

Veelgestelde vragen

Wanneer schrijven jullie mijn voorschot af?

Uw voorschot schrijven wij altijd de eerste werkdag van elke maand af van uw IBAN. Er zijn twee uitzonderingen:

  • Uw voorschot voor de maand januari schrijven wij een aantal dagen later af van uw IBAN.
  • In de maand waarin u uw jaarafrekening ontvangt, schrijven wij geen voorschot af. Het voorschot van deze maand brengen wij op uw jaarafrekening in rekening. U ziet op uw jaarafrekening wanneer wij het saldo afschrijven van (of terugbetalen op) uw IBAN.
Hoe berekenen jullie het gedeelte diftar in mijn voorschot?

Wij baseren uw voorschot op het aantal keren dat u uw container hebt laten legen in het afgelopen verbruiksjaar. Hebben wij van u nog geen jaarafrekening met die informatie? Dan gaan wij uit van een standaard aantal ledigingen. Zo voorkomen wij dat u moet bijbetalen op uw jaarafrekening. Onze berekening is afhankelijk van de afgelopen verbruiksperiode.

  • Is de afgelopen verbruiksperiode korter dan 183 dagen? Dan bepalen wij uw voorschot op basis van een standaard aantal ledigingen.
  • Is de afgelopen verbruiksperiode langer dan 183 dagen maar korter dan 334 dagen? Dan rekenen wij het aantal ledigingen in deze periode om naar een aantal ledigingen op basis van 365 dagen. Dit aantal gebruiken wij om uw voorschot te bepalen.
  • Is de periode langer dan 334 dagen? Dan bepalen wij uw voorschot op basis van het aantal ledigingen in deze periode.