Voor uw adres maken wij elk jaar in dezelfde maand uw jaarafrekening op. Hierop verrekenen wij het bedrag dat u aan voorschotten hebt betaald met de werkelijke kosten. In Mijn Brabant Water kunt u uw jaarafrekeningen bekijken en downloaden. 

Uw jaarafrekening bestaat uit:

  • Waterverbruik: het bedrag voor het aantal kubieke meters (m³) drinkwater dat u hebt verbruikt.
  • Vastrecht: het bedrag voor het onderhoud van het leidingnet en uw watermeter.
  • Rijks- en provinciale belastingen: de rijks- en provinciale belastingen maken onderdeel uit van de totale drinkwaterprijs. 
  • Btw: belasting toegevoegde waarde.
  • Voorschotten: de bedragen die u per maand of per kwartaal betaald hebt.

En in een aantal gemeenten ook:

  • Heffingen van het waterschap en de gemeente.

Periode op uw jaarafrekening

Brabant Water levert water aan ruim 1 miljoen huishoudens. Vanwege dit grote aantal hebben wij ervoor gekozen om onze jaarafrekeningen te verspreiden over het jaar. De periode op uw jaarafrekening hoeft dus niet gelijk te lopen met een kalenderjaar. Daarom kan het bedrag op de jaarafrekening worden berekend aan de hand van tarieven van twee verschillende jaren. 

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik bijbetalen terwijl mijn waterverbruik niet is toegenomen?

Dit is meestal het gevolg van Watersysteemheffing Ingezetenen. Deze heffing van Waterschap De Dommel betaalt u altijd pas op uw jaarafrekening. Wij mogen de heffing niet automatisch meenemen in de berekening van uw voorschot. Daarom kan het gebeuren dat u ondanks een lager verbruik toch een bedrag bijbetaalt en dat uw nieuwe voorschot lager uitvalt.


 

Hoe kan ik een bijbetaling voorkomen? Dit kan heel eenvoudig door uw voorschot zelf te verhogen via Mijn Brabant Water.

Mijn code voor zuiveringsheffing klopt niet. Wat kan ik doen?

Neemt u in dat geval contact op met het Waterschap De Dommel. Past het waterschap uw code aan? Dan informeren zij Brabant Water hierover. U hoeft dat niet zelf te doen. Hebt u teveel betaald? Dan zorgt het waterschap er ook voor dat u het teveel betaalde bedrag terugontvangt.

Ik betaal de kosten voor het water via mijn huur. Waarom ontvang ik toch een jaarafrekening?

Waarschijnlijk hebt u geen eigen watermeter. Wij noemen dat een doorverbinding. De kosten van uw waterverbruik betaalt u dan inderdaad via de huur of via de servicekosten. Daarom brengen wij u op de jaarafrekening alleen gemeentelijke heffingen en/of heffingen van het waterschap in rekening.

Waarom hebben jullie de watermeterstand geschat?

Jaarafrekening
Wij vragen u ieder jaar om uw meterstand aan ons door te geven. U ontvangt hiervoor een verzoek van ons. Wij sturen ons opnameverzoek ongeveer een maand voordat wij uw jaarafrekening opmaken. Ontvangen geen meterstand? Dan sturen wij u een herinnering. Ontvangen wij geen reactie? Dan schatten wij uw meterstand op basis van uw waterverbruik in het voorgaande verbruiksjaar.

 

Eindafrekening
Bij een verhuizing vragen wij u binnen twee weken na de datum van sleuteloverdracht de eindstand van uw watermeter aan ons door te geven. Ontvangen wij uw meterstand niet op tijd? Dan maken wij een schatting op basis van uw verbruik in het voorgaande verbruiksjaar.

Bezwaar
Bent u het niet eens met onze schatting? Dan kunt u een correctie op uw jaar- of eindafrekening aanvragen. Voor een correctie achteraf brengen wij € 30,50 (geen btw verschuldigd) in rekening. Neemt u voor een correctie contact met ons op. 

Betaal ik kosten voor een correctie op mijn jaar- of eindafrekening?

Voor een correctie op uw jaar- of eindafrekening betaalt u € 30,50 (geen btw verschuldigd). Is Brabant Water verantwoordelijk voor de verkeerde afrekening? Dan betaalt u deze kosten uiteraard niet. Wilt u dat wij uw afrekening corrigeren? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.