Brabant Water maakt drinkwater van grondwater. Onze grondwaterbronnen zijn van zeer goede kwaliteit. Van schoon grondwater kunnen we met weinig energie en tegen lage kosten drinkwater maken. Dit willen we zo houden en daarom doen we alles wat we kunnen om de bron te beschermen. Ook moedigen we bedrijven en consumenten aan ditzelfde te doen.

Waarom bescherming?

Eenvoudig uitgelegd: komt er vervuiling in de grond rondom onze waterwingebieden, de gebieden waar Brabant Water grondwater oppompt, dan stroomt dit met het regenwater binnen enkele jaren naar de grondwaterbronnen.

Daarom gelden er in deze gebieden speciale regels. In waterwingebieden mag niks anders plaatsvinden dan drinkwater maken, in de gebieden eromheen (grondwaterbescherminggebieden genoemd) mogen wel andere activiteiten plaatsvinden. In deze gebieden wonen mensen en vindt bedrijvigheid plaats. Het is dus belangrijk om in en een grondwaterbeschermingsgebied zo min mogelijk vervuiling te hebben.

Lees hieronder hoe u de bron van uw drinkwater kunt beschermen als bedrijf en/of als consument.

Wat doet Brabant Water?

De veiligheid en kwaliteit van onze waterbronnen heeft onze aandacht bij deze zaken:

1. Terugdringen gebruik bestrijdingsmiddelen

 • Schoon Water voor Brabant

Samen met de Provincie Noord-Brabant, de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), het Overlegplatform Duinboeren en de Brabantse waterschappen hebben we het stimuleringsproject Schoon Water voor Brabant ontwikkeld.

 • Grootschalige samenwerking

Loonwerkers en telers van aardappelen, bomen en groente van de volle grond in heel Brabant werken mee om chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk uit het grond- en oppervlaktewater te weren. In elf grondwaterbeschermingsgebieden doen ook gemeenten, bedrijven en bewoners mee.

 • Advies

We geven gemeenten, agrarische bedrijven, recreatiebedrijven en bewoners advies over hoe ze minder bestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken en stimuleren innovatieve oplossingen.

 • Duurzaam terreinbeheer

We onderhouden onze  eigen bedrijfsterreinen en natuurgebieden chemievrij.

2. Beheer waterwingebieden als natuurgebieden

Natuur biedt de beste bescherming voor onze grondstof, het grondwater. Daarom gaan wij zorgvuldig om met natuur en leveren waar mogelijk een bijdrage aan de natuur.

Wat kan ik als bedrijf doen?

Kijk voordat u iets in de bodem gaat doen, of uw bedrijf in een grondwaterbeschermingsgebied is gevestigd. Aanvullende maatregelen/vergunningen kunnen nodig zijn. In beschermingsgebieden mogen bedrijven bijvoorbeeld niet boren op een kritische diepte of bodemenergie opwekken.

Is uw bedrijf in een grondwaterbeschermingsgebied gevestigd?

Doe de check

Aanvullende tips:

 • Bel de milieu-klachtenlijn van uw provincie als u ziet dat er chemicaliën of oliën zijn gemorst in een grondwaterbeschermingsgebied of waterwingebied.
 • Gebruik zo veel mogelijk ecologisch afbreekbare verf
 • Verricht gebouwonderhoud zonder chemicaliën,  
 • Let bij het gebruik van machines op onverhard terrein op lekkages van olie. Denk hierbij aan kettingzagen, grasmaaimachines en bosmaaimachines.
 • Gebruik zo min mogelijk verduurzaamd of geïmpregneerd hout.

Alle regels uit de Interim Omgevings Verordening

Wat kan ik als consument doen?

Woont u in een grondwaterbeschermingsgebied, dan gelden regels voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelenmedicijnresten en autovloeistoffen.

Woont u in een beschermingsgebied?

Doe de check

Hoe u mee helpt:

 • Breng oude of overtollige medicijnen naar de apotheek of breng het naar de milieustraat (klein chemisch afval)
 • Gooi as van de barbecue of open haard in de vuilnisbak
 • Was uw auto bij een (milieuvriendelijke) autowasstraat
 • Ververs de olie op een plek met een waterdichte vloer, bijvoorbeeld het tankstation
 • Haal onkruid met de hand weg door het er uit te trekken. Verwijder ook de wortels, dan blijft het langer weg.
 • Gebruik geen kunstmest. Dit vervuilt het grondwater.

Lees alle tips

Ook interessant