De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is door de overheid ingevoerd. De basisregistratie kent alle adressen en gebouwen in Nederland en wordt gevoed door de gemeentes. De basisregistratie kent zowel administratieve informatie (adres, huisnummer, woonplaats), geografische informatie van de adressen en gebouwen en o.a. het gebruiksdoel, oppervlak, de pandstatus en het bouwjaar van de objecten.

BAG is het basissysteem voor allerlei andere systemen binnen de overheid o.a. de systemen voor belastingheffing. Deelname aan deze basisregistratie is verplicht voor alle overheidsorganen in Nederland. Andere overheidssystemen die aan de BAG worden gekoppeld zijn onder andere:

  • LV-WOZ;  de WOZ-waardes van alle WOZ-objecten.
  • De gemeentelijke basisadministratie (GBA).
  • Kadaster: informatie betreffende eigenaren van WOZ-objecten.

Brabant Water maakt gebruik van de BAG

Brabant Water hecht er waarde aan dat iedere klant op dezelfde manier wordt beoordeeld. Daarom hebben wij het volgende in onze tarievenregeling opgenomen: Ontvangen meer verblijfsobjecten, ligplaatsen en/of standplaatsen water via één aansluiting? Dan geldt een verlaagd vastrechttarief voor elk verblijfsobject, elke ligplaats en/of standplaats met structurele voorzieningen voor het gebruik van water.

Voor de bepaling van verblijfsobjecten, ligplaatsen en/ of standplaatsen maken wij gebruik van informatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Voorbeelden van structurele voorzieningen voor waterverbruik zijn onder andere:  

  • sanitaire voorzieningen (zoals douche en toilet)
  • een keuken(tje)
  • watervoorziening in de industrie
  • watervoorziening in de veehouderij 

Veelgestelde vragen

Hoe berekent Brabant Water het aantal eenheden vastrecht?

Vastrecht berekenen wij voor de drinkwateraansluiting (de aansluiting met de watermeter) en alle verblijfsobjecten, ligplaatsen en / of standplaatsen (met structurele voorzieningen voor het gebruik van water) die indirect op de drinkwateraansluiting zijn aangesloten. Verblijfsobjecten, ligplaatsen en / of standplaatsen die indirect zijn aangesloten noemen wij doorverbindingen.

Voorbeeld: u hebt een woning met een drinkwateraansluiting met een meter. Naast uw woning zijn een tweede woning en een kantoor gebouwd. In de tweede woning is een keuken, een douche en een toilet. In het kantoor zijn een toilet en een keukentje.

De woning, de tweede woning en het kantoor zijn allen als verblijfsobjecten in de BAG aangemerkt. De tweede woning en het kantoor krijgen water van de woning met een drinkwateraansluiting. Brabant Water berekent u dan drie eenheden vastrecht. 

Wordt er geen water verbruikt? En zijn voorzieningen voor structureel watergebruik aanwezig? Dan berekenen wij toch ook vastrecht aan u. Er wordt dus ook vastrecht aan u berekend in geval van leegstand of indien het adres niet wordt bewoond.

Ik ben het niet eens met het aantal eenheden vastrecht. Wat kan ik doen?

Dan kunt u contact opnemen met ons. Wij kunnen het aantal eenheden vastrecht onder andere aanpassen als:

  • Er op een adres waarvoor wij vastrecht berekenen geen sprake is van structurele voorzieningen. Het kan zijn dat wij, voordat wij een aanpassing maken op het aantal eenheden vastrecht, een onderzoek te plaatse willen doen om uw situatie te bekijken.
  • Het betreffende adres niet meer bestaat in de BAG omdat het door de gemeente is ingetrokken.
  • De ligplaats en / of standplaats niet in gebruik zijn.
Waar kan ik de informatie over de registratie in de BAG van mijn verblijfsobjecten, ligplaatsen en / of standplaatsen zelf opvragen?

U kunt deze informatie zelf opvragen in de BAG viewer via bagviewer.kadaster.nl. Vul uw straatnaam, huisnummer en woonplaats in bij 'zoeken'. In de rechterkolom vindt u dan de informatie over uw verblijfsobject.

Indien u van mening bent dat de informatie omtrent de verblijfsobjecten, ligplaatsen en/of standplaatsen niet juist is dan kunt u zich wenden tot de gemeente met het verzoek om de registratie in de BAG aan te passen. U kunt ook via de BAG viewer een terugmelding doen als u van mening bent dan de informatie niet juist is.

Mag Brabant Water gebruik maken van de BAG?

Ja, dat mag. De minister van infrastructuur en milieu heeft een brief geschreven aan de voorzitter van de Tweede Kamer over het gebruik van de BAG. Deze brief heeft onder andere betrekking op het gebruik van de BAG door Evides, een collega waterbedrijf voor Zuid-Holland en Zeeland. Uit de brief blijkt dat de BAG gebruikt mag worden als objectieve en maatgevende bron voor registratie en facturatie. Dit is vergelijkbaar met de toepassing van BAG bij Brabant Water.

Bekijk hier de brief (pdf, 134,57 kb)

Is er jurisprudentie over het gebruik van de informatie uit de BAG voor de berekening van vastrecht?

Ja, die is er. De Hoge Raad heeft op 22 januari 2010 een uitspraak gedaan over het berekenen van vastrecht per verblijfsobject. Uit deze uitspraak blijkt dat het is toegestaan om vastrecht te berekenen op basis van een andere grondslag dan per directe aansluiting.