Brabant Water heeft met een aantal gemeenten de afspraak dat u de gemeentelijke heffingen en belastingen via onze rekeningen betaalt. Dit noemen wij meeliftende gemeenten. Ook waterschapsheffingen van Waterschap de Dommel kunnen door ons in rekening worden gebracht. Op deze pagina leggen wij uit om welke heffingen het gaat. 

Heffingen die u mogelijk via Brabant Water betaalt

Het verschilt per gemeente welke heffingen en belastingen u via Brabant Water betaalt. Uw rekening kan bestaan uit verschillende typen heffingen en belastingen. U kunt ook waterschapsheffingen op de rekening zien staan.

Gemeentelijke heffingen

 • Afvalstoffenheffing
  Uw gemeente brengt afvalstoffenheffing in rekening voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil. U betaalt de heffing ook als u geen gebruik maakt van de huisvuilophaaldienst.
 • Rioolheffing
  Uw gemeente brengt rioolheffing in rekening voor woningen en andere panden met een aansluiting op de gemeentelijke riolering. Met de opbrengsten van deze heffing betaalt de gemeente de aanleg- en onderhoudskosten van de riolering.
 • Diftar
  Diftar staat voor differentiatie tarieven afvalstoffenheffing. U betaalt diftar voor:
  • het aantal keren dat u uw containers aan de straat zet;
  • de inhoud van uw containers;
  • het soort container: is het een container voor groente-, fruit en tuinafval of voor restafval;
  • het aantal kilo's dat u per keer aanbiedt.

      Wat u precies betaalt, hangt af van de methode die uw gemeente gebruikt.

 • Reinigingsrecht
  Uw gemeente brengt reinigingsrecht in rekening voor het ophalen en verwerken van bedrijfsafval. U betaalt de heffing ook als uw bedrijf het afval niet laat ophalen door de gemeente.

Waterschapsheffingen

 • Watersysteemheffing
  Uw waterschap brengt watersysteemheffing in rekening om het land tegen overstromingen te beschermen en het waterpeil af te stemmen op de omgeving. U betaalt deze heffing als u per 1 januari staat geregistreerd als hoofdbewoner van een woonruimte. De heffing geldt voor bewoners van koop- en huurwoningen en is een bedrag per woonruimte, ongeacht het aantal bewoners.
 • Zuiveringsheffing
  Uw waterschap brengt zuiveringsheffing in rekening voor alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen via het riool. De heffing wordt gebruikt om het afvalwater uit het riool te zuiveren. 
   

Tarieven

Uw gemeente

Uw gemeente bepaalt zelf op welke wijze en tegen welke tarieven zij de heffingen en belastingen bij u in rekening brengt. Er zijn verschillende manieren:

 • U betaalt een vast bedrag.
 • U betaalt per kubieke meter (m³).
 • U betaalt op basis van een verbruikstabel.
 • U betaalt op basis van het aantal personen.

Benieuwd hoe uw gemeente dit aanpakt? Kijk voor de rekenmethode en de actuele tarieven op de website van uw gemeente.

Waterschap De Dommel

Er zijn twee soorten waterschapsbelasting van Waterschap De Dommel die meeliften op onze nota: zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen. Wat u betaalt hangt af van uw persoonlijke situatie.

Benieuwd hoe waterschap De Dommel dit berekent? 

Bekijk de website van Waterschap De Dommel voor de tarieven

Kwijtschelding aanvragen

Soms kunt u kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke heffingen en waterschapsheffingen. 

Gemeentelijke heffingen

In sommige gevallen kan uw gemeente besluiten dat u de gemeentelijke heffingen en belastingen niet of slechts gedeeltelijk hoeft te betalen. Denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt? Neemt u dan contact op met uw gemeente. Een aanvraag voor kwijtschelding kunt u alleen bij de gemeente indienen, niet bij Brabant Water.

Waterschapsheffingen

Als u de aanslag zuiveringsheffing of watersysteemheffing ingezetenen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen bij Waterschap de Dommel. Het waterschap beoordeelt de aanvraag op basis van je inkomen, uitgaven en vermogen. Alleen particulieren kunnen kwijtschelding aanvragen.

Veelgestelde vragen

Mijn gemeente heeft een fout gemaakt met de rioolheffing. Wat kan ik doen?

De gemeente baseert de rioolheffing op uw waterverbruik. Dit kan de gemeente op twee manieren doen:

 • Per kalenderjaar. De gemeente kijkt op 1 januari naar het verbruik op uw laatste jaarafrekening. Dit rekent de gemeente om naar een verbruik op basis van 365 dagen.
 • Per afrekenjaar. Op het moment dat Brabant Water uw jaarafrekening opmaakt, kijkt de gemeente naar uw waterverbruik in de voorgaande periode. Dit rekent de gemeente om naar een verbruik op basis van 365 dagen.

Bent u het niet eens met de rioolheffing die uw gemeente in rekening brengt op uw jaarafrekening van Brabant Water? Dan is het belangrijk dat u uw bezwaar bij uw gemeente indient. Brabant Water mag namelijk geen beslissingen nemen over uw rioolheffing.

Voor vragen over onze jaarafrekening kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.

Mijn code voor afvalstoffenheffing, diftar of reinigingsrecht klopt niet. Wat kan ik doen?

Voor het wijzigen van een code voor afvalstoffenheffing, reinigingsrecht of diftar adviseren wij u contact op te nemen met uw gemeente of met de belastingsamenwerking in uw regio. Brabant Water kan een code namelijk niet op eigen initiatief aanpassen.

Wijzigt de gemeente uw code? Dan geven zij dit automatisch aan ons door. U hoeft dit niet zelf aan ons door te geven.

Hoe berekenen jullie het gedeelte diftar in mijn voorschot?

Wij baseren uw voorschot op het aantal keren dat u uw container hebt laten legen in het afgelopen verbruiksjaar. Hebben wij van u nog geen jaarafrekening met die informatie? Dan gaan wij uit van een standaard aantal ledigingen. Zo voorkomen wij dat u moet bijbetalen op uw jaarafrekening. Onze berekening is afhankelijk van de afgelopen verbruiksperiode.

 • Is de afgelopen verbruiksperiode korter dan 183 dagen? Dan bepalen wij uw voorschot op basis van een standaard aantal ledigingen.
 • Is de afgelopen verbruiksperiode langer dan 183 dagen maar korter dan 334 dagen? Dan rekenen wij het aantal ledigingen in deze periode om naar een aantal ledigingen op basis van 365 dagen. Dit aantal gebruiken wij om uw voorschot te bepalen.
 • Is de periode langer dan 334 dagen? Dan bepalen wij uw voorschot op basis van het aantal ledigingen in deze periode.
Het aantal keren dat ik mijn containers laat legen, klopt niet. Wat kan ik doen?

Kloppen de ledigingen op uw jaarafrekening niet? Neemt u dan contact op met uw gemeente om bezwaar in te dienen. Krijgt u gelijk? Dan zorgt uw gemeente er ook voor dat u het teveel betaalde bedrag terug krijgt. Bent u het niet eens met het aantal ledigingen waarop wij uw voorschot baseren? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Hebt u andere vragen over uw containers? Neemt u dan contact op met uw gemeente of de belastingsamenwerking in uw regio.