De meterkast of meterput waarin de watermeter wordt geplaatst, moet voldoen aan bepaalde eisen. Deze eisen omschrijven wij in de onderstaande voorschriften.