Lees hieronder de spelregels en voorwaarden van de winactie Regenton

Spelregels winactie regenton

 • De actie vindt uitsluitend plaats op onze website: www.brabantwater.nl 
 • Inzendingen voor deze prijsvraag/winactie worden geaccepteerd vanaf 21 juni 2023 uur tot 5 juli 2023. Vóór of na deze periode worden geen inzendingen geaccepteerd. 
 • Deelnemers aan de actie moeten wonen in het voorzieningsgebied van Brabant Water. 
 • Medewerkers van Brabant Water en hun huisgenoten/familieleden zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelnemers mogen maximaal 1 foto opsturen per persoon.
 • Fotografeer alleen je eigen tuin en/of balkon.
 • Als je meedoet aan de winactie van de regenton stel je de gepubliceerde foto’s beschikbaar voor gebruik in onze communicatiemiddelen.
 • Door deelname aan de winactie verleent de deelnemer aan Brabant Water het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik door de organisatie.
 • De deelnemer vrijwaart  Brabant Water voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.
 • De deelnemer vrijwaart Brabant Water voor claims van geportretteerden; Wel vragen wij aandacht voor de privacy van personen en geen mensen op de foto’s te fotograferen die hier niet expliciet toestemming voor hebben gegeven.
 • Alle deelnemers ontvangen een bericht met de uitslag van de winactie.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Prijzen worden niet in geld uitgekeerd.

Persoonsgegevens

 • Brabant Water verwerkt je gegevens om de winnaars bekend te maken. Verder bepalen we op basis van je gegevens of je in het voorzieningsgebied van Brabant Water woont.
 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven door de deelnemer. Deelnemers verlenen aan Brabant Water toestemming om zijn/haar adresgegevens te gebruiken indien zij één van de winnaars zijn. Dit voor zover nodig voor bezorging van de regenton. Brabant Water zal de winnaars bekendmaken.
 • De persoonsgegevens van de deelnemers worden na afloop van de actie niet langer dan 1 maand bewaard.

De winnaars

 • De winnaars van de actie worden gekozen door een jury bestaande uit medewerkers van Brabant Water. De jury hanteert twee criteria bij de beoordeling van de inzendingen; originaliteit en kwaliteit. De volgorde van deze criteria is willekeurig en de jury kiest naar eigen oordeel een winnaar.
 • De winnaars van de actie ontvangen uiterlijk 19 juli een e-mail met de uitslag van de winactie.
 • Wanneer een van de winnaars zich niet binnen 10 werkdagen na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • Brabant Water is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.