Brabant Water is verplicht Belasting op Leidingwater (BoL) te heffen. Deze belasting dragen wij af aan de Belastingdienst. Wij heffen de BoL over uw volledige drinkwaterverbruik. Hier zijn een aantal uitzonderingen op. Dat heeft te maken met het aantal WOZ-objecten.

Aantal WOZ-objecten

Uw gemeente bepaalt uit hoeveel WOZ-objecten een adres bestaat. Informatie daarover vindt u op uw aanslagbiljet onroerende zaakbelasting of het taxatieverslag.

Vrijstelling van BoL boven 300 m³

Verbruikt u per jaar meer dan 300 m³ drinkwater? Dan kunt u vrijgesteld worden van BoL boven het waterverbruik van 300 m³ (op basis van 365 dagen) per WOZ-object. Wij moeten dan wel beschikken over een door u ingevulde verklaring.

Bepaling aantal WOZ-objecten voor verklaring

De basis voor het bepalen van het aantal WOZ-objecten is uw wateraansluiting.

  • Stel vast op welke plaatsen het water wordt gebruikt dat via deze wateraansluiting wordt geleverd. Is er sprake van meerdere gebouwen en/of terreinen? Dan kunt u dit het beste doen door een plattegrond te tekenen en deze mee te sturen met de verklaring.
  • Weet u om welke gebouwen en/of terreinen het gaat? Dan kunt u van die gebouwen en/of terreinen de taxatieverslagen raadplegen. Maak daarvoor een keuze uit onderstaande drie situaties en volg de aanwijzingen. 
    • Bent u huurder op het adres dat wij in de verklaring noemen? Dan kunt u voor het invullen van de verklaring het beste contact opnemen met de verhuurder.
    • Gaat het om een particulier adres? Dan kunt u taxatieverslagen raadplegen door met uw DigiD in te loggen op mijnoverheid.nl. Kies vervolgens voor Persoonlijke gegevens - WOZ. U kunt ook deze rechtstreekse link volgen. 
    • Gaat het om een bedrijf? Dan kunt u voor het invullen van de verklaring het beste even contact opnemen met uw gemeente. 

Aantal taxatieverslagen

Is er één taxatieverslag? Dan is er sprake van één WOZ-object. Is er sprake van meerdere taxatieverslagen? Dan geeft u het aantal rapporten aan om hoeveel WOZ-objecten het gaat.

​​​​Bent u van mening dat vrijstelling ook voor u van toepassing is, maar hebt u geen verklaring ontvangen? Neem dan contact met ons op.

​Wilt u meer informatie over WOZ-objecten? Dan kunt u dit onder andere nalezen in artikel 16 van de Wet waardering onroere​nde zaken.​