Betaalgegevens


Voor het betalen van uw rekening hebt u de volgende gegevens nodig. Betaalt u niet per acceptgirokaart of automatische incasso? Vermeld dan uw klantnummer bij de betaling.

Ons IBAN is NL25 INGB 0002 6063 48
Vanaf 1 februari 2014 is iedereen over op IBAN en mag u alleen nog IBAN gebruiken bij betalingen binnen Nederland en bij betalingen in Europa. Meer informatie over IBAN leest u hier.

Onze BIC is INGBNL2A​
Ons BIC-nummer hebt u nodig als u wilt betalen vanaf een niet-Nederlandse bankrekening. Elke bank heeft een internationale code voor internationale betalingen. Die code is de BIC (Bank Identifier Code), ook wel SWIFT genoemd.

Hebben wij u gevraagd om een betaalbewijs te sturen?
Dit doet u heel eenvoudig via brabantwater.nl/betaalbewijs.

Pagina overzicht

Brabant Water