Tijdens hitte drinken de varkens meer dan normaal. Tegelijk staat dan tegenwoordig vaak de nevelkoeling aan en soms moet er ook nog worden schoongemaakt of ververst de luchtwasser het spoelwater. De drinkwatervoorziening mag hier nooit onder lijden. En met de juiste aanpak is dat ook niet nodig. Jack Jacobs van Brabant Water en andere waterexperts geven tips over watergebruik tijdens piekmomenten in een interview aan Nieuwe Oogst. Een korte samenvatting.

Een probleem met de drinkwatervoorziening begint vaak al bij de bron: een onderbemeten eigen bron of een te kleine breektank of aansluiting op het drinkwaternet. Een breektank is wettelijk verplicht om te voorkomen dat er water vanuit het bedrijf terug het drinkwaternet in kan stromen. Die breektank is tegelijk ook de buffervoorraad voor het dagelijkse piekverbruik.

Niet reinigen tijdens pieken

Om problemen met een hoog piekverbruik bij hitte te voorkomen, is het verstandig om tijdens pieken niet te gaan reinigen en de luchtwasser zo in te stellen dat die alleen 's nachts spuit, anders is wel een erg groot buffervat en hoge aanvoercapaciteit nodig. Een ander idee van Jacobs is om leidingwater te gebruiken voor de dieren en de verneveling, en een eigen bron voor het schoonmaken en het spuiwater. 

Lage waterdruk risico

Zorgen voor voldoende drinkwater uit alle nippels vraagt volgens Erwin van der Wielen van Kewi Services om een goede aanleg van het drinkwatersysteem waarbij hij liefst een scheiding ziet van de leidingen voor drinkwater, verneveling en aanvoer naar de hogedrukreiniger.

Lees het hele artikel in Nieuwe Oogst

Ook interessant