Uitleg voorschotten


​​U hoeft het totaalbedrag van uw jaarlijkse waterrekening niet in één keer te betalen. In plaats daarvan betaalt u gedurende het jaar voorschotten. ​

Hoogte voorschotten
Op basis van uw drinkwaterverbruik in voorafgaande periodes schatten wij uw verbruik voor het komende jaar. Daarom is het belangrijk dat u jaarlijks uw meterstand aan ons doorgeeft wanneer wij hierom vragen. Als u nog geen verbruiksverleden hebt, stellen wij het verwachte totaalbedrag van uw jaarafrekening vast op basis van een schatting. De voorschotten zijn het geschatte totaalbedrag gedeeld door het aantal termijnen waarin u betaalt. U kunt kiezen of u per maand of per kwartaal wilt betalen. Bij herziening van de tarieven past Brabant Water uw voorschot aan.


Verrekening voorschotten op jaarafrekening
Aan het eind van elk verbruiksjaar krijgt u een jaarafrekening. Hierop verrekenen wij het bedrag dat u aan voorschotten hebt betaald met de kosten van het werkelijke waterverbruik. Als wij te veel of te weinig hebben berekend, verrekenen wij dit op de jaarafrekening.


U kunt uw voorschot meteen zelf verhogen

Wilt u uw voorschot verlagen? Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice, 073 683 80 00.


Kwartaalvoorschotten voortaan per e-mail
Ontving u een e-mail van Brabant Water met een betalingsverzoek voor uw kwartaalvoorschot of jaarafrekening? Dat kan kloppen! Sinds kort sturen wij onze rekeningen namelijk per e-mail. Dit doen wij alleen als u in het verleden uw e-mailadres aan ons hebt doorgegeven. Lees meer.


Aanpassing aantal voorschotten per jaar
bij automatische incasso
Wij zijn wettelijk verplicht u voortaan minimaal veertien dagen vooraf te informeren welke bedragen wij van uw bankrekening afschrijven. U weet zo waar u aan toe bent en komt niet voor verrassingen te staan. Door deze maatregel hebben wij ons factureringsproces aangepast.
Wij schrijven het voorschot altijd rond de eerste van de maand af. De jaarafrekening sturen wij verspreid over de maand naar onze klanten. Ontvangt u uw jaarafrekening aan het einde van de maand? Dan zouden wij al heel snel na uw jaarafrekening uw voorschot afschrijven. Hiermee voldoen wij dan niet aan de plicht om u veertien dagen vooraf te laten weten dat wij het geld afschrijven. Daarom hebben wij ervoor gekozen één voorschot te laten vervallen. Dit is het tweede voorschot na uw jaarafrekening. Hierdoor schrijven wij uw voorschot niet meer in 12 keer maar in 11 keer af. Let op: u betaalt daarom een hoger voorschotbedrag per afschrijving. Het totaalbedrag dat u voor een jaar betaalt, blijft natuurlijk hetzelfde. Kijk hier voor meer informatie.  

 

 

Pagina overzicht

Brabant Water