In de Nederlandse bodem ligt een netwerk van ongeveer 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen. Schade aan dit netwerk leidt vaak tot maatschappelijke overlast en hoge herstelkosten. Werkt u in de bodem? Dan is het voorkomen van graafschade een belangrijk aandachtspunt. Daarom geven wij u graag handvatten om graafschade in de uitvoering te voorkomen.

Wettelijke Voorschriften

WIBON

De afkorting WIBON staat voor Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Deze wet bevat regels ter voorkoming van graafschade aan ondergrondse leidingen en kabels.

Graafschade aan ondergrondse leidingen en kabels

De overheid heeft regels voor graafwerkzaamheden. Ook is er een systeem om informatie over kabels en leidingen in de ondergronds uit te wisselen

Agentschap Telecom

Het Agentschap Telecom bewaakt of de calamiteitmelding terecht is geweest.

Richtlijnen en handige links

Kadaster KLIC-melding

Een KLIC-melding is wettelijk verplicht bij machinaal graven. U vraagt een KLIC-melding aan bij het Kadaster.

KLO

Het Kabel- en Leiding Overleg (KLO) is een samenwerkingsverband van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond. Het doel van dit samenwerkingsverband is het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen.

Netbeheer Nederland

Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland.

CROW 500

Kennisplatform CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is. De nieuwe CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen" slaat een brug tussen de wetgeving en de praktijk en omvat het gehele proces van een project, vanaf initiatieffase tot en met de gebruiksfase.

CROW 400

Voor het werken in en met verontreinigde bodem is vanaf 1 januari 2019 de CROW 400 van toepassing. In de CROW 400 worden veiligheidsklassen bepaald. Op basis hiervan dienen vervolgens beheersmaatregelen te worden genomen om veilig en vooral gezond te werken.

Nen-Norm 3140

De NEN 3140 "Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning" is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.

Nen-Norm 1010

De NEN 1010 is een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties gebruikt door de elektronische installatiebranche. Deze afspraken bevatten de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning-, de utiliteitsbouw en de industrie moeten voldoen.

Meer informatie