Controle en veiligheid


Brabant Water zorgt ervoor dat er veilig drinkwater uit uw kraan komt. Om u hiervan te kunnen verzekeren, controleren wij het water nauwkeurig. Dit gebeurt in alle fasen van het drinkwaterproces, tijdens het winnen, zuiveren en distribueren.

 

Wij zorgen voor gezond en veilig drinkwater

In Nederland zijn de kwaliteitseisen waaraan het drinkwater moet voldoen heel streng. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). In de Drinkwaterwet en in het Drinkwaterbesluit staat welke stoffen in welke mate in het water mogen voorkomen en hoe we de kwaliteit van drinkwater moeten controleren.

Het belangrijkste uitgangspunt van het Drinkwaterbesluit is de volksgezondheid; iedereen moet kunnen vertrouwen op gezond en veilig drinkwater uit de kraan. Daarnaast gelden wettelijke normen voor de geur, kleur, smaak en hardheid van het water. Die zorgen ervoor dat het prettig en comfortabel is om water uit de kraan te gebruiken. Brabant Water zorgt ervoor dat het drinkwater voldoet aan alle eisen en levert waar mogelijk een betere kwaliteit dan de normen voorschrijven.

 

We laten het water continu onderzoeken 

Het geaccrediteerde waterlaboratorium Aqualab Zuid onderzoekt het water onder meer op ziekteverwekkende bacteriën, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen.

Gewoonlijk is er op de kwaliteit van het drinkwater niets aan te merken. Vinden we toch een verhoogde concentratie van een bepaalde stof? Dan wachten we niet tot de maximaal toegestane norm is bereikt. Bij iedere afwijking van de normale waarden nemen we actie. Zo kan het voorkomen dat we u uit voorzorg een kookadvies geven.

Pagina overzicht

Brabant Water