vuist onder water
Duurzaamheid

Op pad naar een robuust drinkwatersysteem

Door menselijk handelen, klimaatverandering en de steeds toenemende vraag naar water staan de kwaliteit en kwantiteit van onze waterbronnen onder druk. Daarom nemen wij bewust de verantwoordelijkheid voor een gezond watersysteem.

Hoe zorgen wij voor een sterk en gezond drinkwatersysteem?  

Wij maken drinkwater van grondwater dat diep in de Brabantse bodem zit. Wij hebben vergunningen om dit grondwater op te pompen, schoon te maken en te exploiteren aan Brabantse huishoudens en bedrijven. Aan die vergunningen zitten voorwaarden zoals het maximaal aantal liter dat wij mogen oppompen. Om de natuur om ons heen te beschermen mogen wij namelijk niet eindeloos water oppompen. Om toch aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, richten wij ons op het zoeken naar robuuste en aanvullende bronnen en vragen we meer aandacht om duurzaam om te gaan met drinkwater. 

Robuuste bronnen

De belangrijkste bron voor ons drinkwater is grondwater. Dat willen we ook in de toekomst graag zo houden. Daarom zetten wij actief in op bronbescherming en zoeken we naar manieren om onze winningen beter in te passen in de omgeving. Bijvoorbeeld met samenwerkingsprojecten voor bewust bodemgebruik, natuurprojecten en het stimuleren van duurzaam terreinbeheer.

Drinkwater uit aanvullende bronnen

Wij onderzoeken, naast grondwater, aanvullende bronnen voor ons drinkwater. Denk hierbij aan mogelijkheden om drinkwater te maken van onder andere brak water, rivierwater en zeewater. Ook onderzoeken we waar we bijvoorbeeld water kunnen gebruiken van minder hoogwaardige kwaliteit.

Extra inzet op duurzaam watergebruik

Wij willen méér bijdragen aan het besparen van water. We zetten ons in voor duurzaam watergebruik thuis en wij werken graag samen met partners aan initiatieven op het gebied van waterbesparing. Ook delen wij onze specialistische kennis met onze zakelijke (groot)verbruikers om ze te helpen waterbesparende technieken en innovaties toe te passen. En natuurlijk zetten we in onze eigen bedrijfsvoering ook sterk in op waterbesparing. 

Optimale inzet van onze middelen

Om binnen de grenzen van onze huidige vergunningen voldoende drinkwater te blijven leveren, moeten we de capaciteit van onze middelen optimaal benutten. Daarom is het noodzakelijk meer te investeren in onze productielocaties en ons leidingnet. Om dit te kunnen realiseren investeren we ook extra in mankracht, kennis en vakmanschap.

Meer inspiratie & tips