Werkzaamheden Oss


​Om ook in de toekomst een goede drinkwatervoorziening te kunnen garanderen, zijn wij rondom Oss bezig met verschillende werkzaamheden. Als u hier thuis iets van gaat merken, ontvangt u vooraf een brief of e-mail.

 

Uw drinkwater wordt zachter
De afgelopen periode hebben wij onthardingsinstallaties gebouwd op onze waterproductielocaties Loosbroek en Lith, die vanaf februari zorgen voor de toevoer van drinkwater in de omgeving Oss. Hierdoor verandert de samenstelling van uw drinkwater. Dit wordt geleidelijk zachter en is per half maart 8 odH. Afhankelijk van de wijk waarin u woont, kan de hardheid nog schommelen door werkzaamheden.  In het voorjaar van 2018 zijn alle werkzaamheden afgerond en ontvangt u definitief water met een hardheid van 8 odH.

Lees meer over (de voordelen van) zachter water.

 

Sluiting waterproductiebedrijf Macharen

De waterwinning en zuivering in Macharen is kwetsbaar en niet duurzaam. Daarom sluiten we waterproductiebedrijf Macharen in het voorjaar van 2018. Klanten in Oss en omgeving ontvangen  hun drinkwater dan uitsluitend nog vanaf onze waterproductiebedrijven Lith en/of Loosbroek. Tot het moment van sluiting wordt waterproductiebedrijf nog ingezet wanneer dit nodig is om aan de drinkwatervraag te voldoen.

 

Vervanging transportleiding vanuit Loosbroek

In oktober vervangen wij een grote waterleiding (transportleiding) vanuit waterproductiebedrijf Loosbroek naar Oss. Dit is nodig om Oss en omgeving ook na de sluiting van waterproductiebedrijf Macharen continu van voldoende drinkwater te kunnen voorzien. Tijdens de werkzaamheden wordt de waterproductie vanuit Macharen tijdelijk weer verhoogd. Dit betekent dat het drinkwater tijdelijk weer wat harder wordt. Klanten die hier thuis duidelijk wat gaan merken,  informeren wij hierover vooraf.

 

Vervanging van de waterleiding in uw wijk

In Oss zijn we ook volop bezig met het vervangen van waterleidingen in de straat. Als we in uw wijk aan de slag gaan, informeren wij u hierover vooraf per brief.

Lees meer over het vervangen van het leidingnet.

 

 

Pagina overzicht

Brabant Water