Werkzaamheden Schijf


Brabant Water werkt ook in Schijf aan het lekkerste drinkwater. Voor nu en in de toekomst. Om die reden realiseren we vanaf 2019 een nieuwe drinkwaterzuivering en vervangen we de waterwinputten in het waterwingebied.

Wat merkt u hiervan?

Er zal een nieuwe zuivering worden gerealiseerd, die door toepassing van nieuwe technieken en een compact ontwerp aanzienlijk kleiner en energiezuiniger zal zijn dan de bestaande zuivering. TIjdens deze periode vinden er bouwactiviteiten plaats en zal het (bouw)verkeer in de omgeving tijdelijk toenemen. De bestaande zuivering blijft voorlopig operationeel en hierdoor kunnen we ook tijdens deze bouwperiode goed en betrouwbaar drinkwater blijven leveren. Wanneer de nieuwe zuivering gereed is, wordt de bestaande zuivering uit bedrijf genomen en vervolgens gesloopt. Hierbij krijgt een deel van het terrein weer een natuurlijke inrichting.

Daarnaast vervangen we onze waterwinputten in ons waterwingebied. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van dit natuurgebied minder toegankelijk voor recreanten. Om de overlast voor de natuur en de recreanten zo klein mogelijk te houden, clusteren we de werkzaamheden zoveel mogelijk. 

Flora en Fauna

Brabant Water hecht veel waarde aan de natuur in de waterwingebieden. Om deze reden worden er maatregelen getroffen om de aanwezige flora & fauna zo min mogelijk te verstoren.

Hebt u nog vragen?

Neemt u dan contact op met Kevin Sanders, projectleider Schijf. Het mailadres is: kevin.sanders@brabantwater.nl.

20180117_Visualisatie_Brabant_Water_Rucphen_211x09009.jpg

Pagina overzicht

Brabant Water