Het drinkwater dat bij u uit de kraan komt, komt uit de beste bronnen van Brabant. Het grondwater van nu is duizenden jaren geleden uit de lucht gevallen. Als sneeuw, regen of hagel. Van dit grondwater maken wij drinkwater. Hieronder vindt u gegevens over de waterkwaliteit van het drinkwater in Sterksel.

Waterhardheid (dH)

De hardheid van het drinkwater in Sterksel is: 6,44 - 8,29

 1. Zeer zacht

  4
 2. Zacht

  8
 3. Gemiddeld

  12
 4. Vrij hard

  18
 5. Hard

Schaalverdeling van waterhardheid

De hardheid van water wordt in Nederland uitgedrukt in Duitse graden hardheid (ºdH). Dit geeft de hoeveelheid kalk en magnesium in water aan. De gemiddelde hardheid van het drinkwater dat wij in Brabant leveren varieert van 5,0 dH tot 11,2 dH. In zeer uitzonderlijke situaties zijn er uitschieters mogelijk.

Zuurgraad (pH)

De zuurgraad van het drinkwater in Sterksel is: 7,66 - 7,82

 1. Laag

  7,0
 2. Neutraal

  7,8
 3. Neutraal

  8,3
 4. Neutraal

  9,5
 5. Hoog

Schaalverdeling van zuurgraad
Neutraal water heeft een pH-waarde van 7. Onder de 7, noemen we het water zuur. En is de pH-waarde groter dan 7, dan is het niet-zuur. Een pH-waarde tussen de 7 en 9,5 is de norm voor drinkwater. De meest optimale waarde ligt tussen de 7,8 en de 8,3 pH.

Uw lokale bron

Uw drinkwater is afkomstig van onderstaand waterproductiebedrijf. Voor drinkwater gelden strenge wettelijke eisen. Benieuwd naar de exacte samenstelling van uw drinkwater? Open dan de pdf van het waterproductiebedrijf. Het betreft een voortschrijdende rapportage van dit jaar, die ieder kwartaal wordt bijgewerkt. U kunt hieruit afleiden dat ons water voldoet aan alle wettelijke eisen.
Wilt u de jaarcijfers inzien? Ga dan hier naar de jaarcijfers per productielocatie.

Waterkwaliteit in andere plaatsen