​Bekijk de waterkwaliteit per productielocatie. U vindt hier jaaroverzichten (pdf) 
met gevalideerde meetgegevens over het jaar 2018 over bijvoorbeeld zuurstofgehalte, hardheid en zuurgraad.

Kwartaalgegevens

Waterkwaliteit van het afgelopen kwartaal inzien? Gebruik de zoekfunctie hieronder en download de pdf bij 'Uw lokale bron'.