Toevoer drinkwater Zevenbergen en industriegebied Moerdijk


Sinds eind oktober 2016 vindt de toevoer van drinkwater naar Zevenbergen en Industriegebied Moerdijk plaats vanuit Breda.

Wij hebben het waterleidingnet aangesloten op de nieuwe transportleiding van Breda naar Zevenbergen. Inmiddels hebben wij alle relevante werkzaamheden afgerond. De waterdruk is gestabiliseerd op ongeveer 3,3 bar (33 mwk).

 

Samenstelling van het drinkwater
Doordat het drinkwater voortaan wordt aangeleverd vanuit Breda, is de watersamenstelling veranderd.

Bekijk hier de gegevens over het drinkwater in uw woonplaats.

 

Waarom is de watertoevoer veranderd?
Om de drinkwatervoorziening in West-Brabant ook op de lange termijn zeker te kunnen stellen, is er een nieuwe waterleiding aangelegd van Breda naar Zevenbergen. Hierdoor is het mogelijk om inwoners van West-Brabant vanuit meerdere drinkwaterproductiebedrijven drinkwater aan te bieden. Dat verhoogt de leveringszekerheid. Bovendien draagt het bij aan onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik.

 

Pagina overzicht

Brabant Water