Toevoer drinkwater Zevenbergen en industriegebied Moerdijk


Tot nu toe leverden wij het drinkwater voor Zevenbergen en industriegebied Moerdijk vanuit ons waterproductiebedrijf Seppe. Vanaf 27 oktober vindt de toevoer van drinkwater plaats vanaf onze waterproductiebedrijven uit de omgeving Breda (Dorst, Oosterhout en Prinsenbosch).

Wij hebben het waterleidingnet aangesloten op de nieuwe transportleiding van Breda naar Zevenbergen. Hierdoor is uw waterdruk iets lager geworden. Wij verwachten 30 januari onze werkzaamheden afgerond te hebben. De druk zal daardoor niet stijgen, maar wel stabiliseren.

Samenstelling van het drinkwater verandert
Doordat het drinkwater voortaan wordt aangeleverd vanuit een andere waterproductiebedrijven, verandert de watersamenstelling, waaronder de waterhardheid.

Bekijk hier de gegevens over het drinkwater in uw woonplaats.

Waarom is de watertoevoer veranderd?
Om de drinkwatervoorziening in West-Brabant ook op de lange termijn zeker te kunnen stellen, is er een nieuwe waterleiding aangelegd van Breda naar Zevenbergen. Hierdoor kunnen inwoners van West-Brabant vanuit meerdere drinkwaterproductiebedrijven het drinkwater geleverd krijgen, wat de leveringszekerheid verstevigt. Ook hebben we hierbij rekening gehouden met onze duurzaamheidsdoelstelling met betrekking tot het verlagen van het energieverbruik in het proces van bron tot kraan.

Pagina overzicht

Brabant Water